Så övertygar du din chef

När chefen är stressad och inte har tid att lyssna är det inte alltid så lätt att få gehör för sina idéer. Mia Mangefors, som har erfarenhet av chefskapets båda sidor, förklarar att det gäller att vara taktisk och lära sig förstå hur samspelet mellan chef och medarbetare fungerar.

Mia Mangefors jobbar som HR-chef för restaurang och konferensföretaget Amcias HR-organisation. Hon har lång erfarenhet av att vara chef inom offentlig, ideell och privat verksamhet. Genom åren har hon lärt sig att chefskapet ytterst handlar om att vara en lyhörd problemställare och problemlösare. För både chefen och medarbetaren är det viktigt att förstå hur samspelet mellan chef och anställd fungerar.

– Vem har absolut rätt och vem har de bästa idéerna? frågar hon och förklarar att även om chefen har det yttersta beslutsansvaret så måste man som chef vara öppen och beredd på att få situationer och problem belysta ur flera synvinklar.

Diplomatins väg

Mia Mangefors betonar att man för att få igenom sina idéer som anställd måste vara diplomatisk och noga tänka över hur man lägger fram problemet för sin chef. I samband med en omorganisation där bland annat åtta chefer inom en affärsenhet skulle få nya roller ville hon ta in extern hjälp för att göra en grundlig personanalys. I stället för att gå rakt på sak och direkt föreslå sin chef att ta i extern hjälp valde hon att ge honom tid att själv tänka över problemet genom att först bara nämna extern hjälp i förbigående. När hon sedan tog upp detta igen förstod hennes chef vad hon var ute efter och var också beredd att lyssna på hennes argument.

– Det värsta man kan göra är att lösa problem i korridoren, att tvinga fram snabba beslut, säger hon. Man måste ge sig själv, sina medarbetare och sin chef tid att tänka efter och planera.

Hitta former för samspel

Både som chef och som medarbetare är det nyttigt att bli medveten om sin egen roll och omgivningens förväntningar. Mia Mangefors talar om att lära känna sin med- och motspelare för att hitta sina egna och andras både starka och svaga punkter. Genom att vara lyhörd mot sig själv och andra kan man hitta former att samspela så att man lättare når fram med sina åsikter.

Men sedan måste man också respektera att en chef och en anställd har olika roller. Ytterst är det chefen som har ansvaret och fattar besluten, men varje medarbetare med sina ansvarsområden bildar delar av en helhet. Eftersom alla har olika ansvar och mandat är alla delarna viktiga för att en chef ska kunna skapa sig en god helhetsbild och kunna verka för att samordna delarna. Däri ligger också att en bra chef måste lära sig att lyssna på sin omgivning och lita på sina medarbetare.

– När någon kommer in till mig och ställer en fråga är det viktigt att jag som chef förstår varför jag får frågan. I stället för att snabbt fatta ett beslut måste jag bolla tillbaka frågan och ta reda på vad som ligger bakom den, säger hon.

Få bollen i mål

Mia Mangefors förklarar att en bra chef inte betraktar sig själv som den enda problemlösaren utan inser att alla påverkas av de beslut som fattas. Även om avgörandet ligger på chefen så är det vägen dit som grundlägger ett bra beslut. Själv tycker hon att handbollslandslagets förbundskapten Bengt Johansson är en god förebild.

– Han låter grabbarna sköta snacket och samspelet. Hans egna synpunkter under snacket och planeringen är lika viktiga. Han styr inte problemlösningsfasen. Han lyssnar och sammanfattar. Även på en arbetsplats handlar det om att ha ett bra lagarbete och ju duktigare lagledare chefen är desto bättre blir samarbetet och resultaten, oavsett om det är en boll som ska i mål eller ett säljresultat som ska överträffas, säger Mia Mangefors.

/Tipsruta/ Så övertygar du din chef

Planera: Lyft upp problemet, titta på det flera gånger och från alla håll

Tänk igenom dina argument

Ta god tid på dig

Ge din chef möjlighet att förbereda sig

Timing: Ta upp problemet när din chef har tid att lyssna

Stressa inte fram ett beslut

Samspel: Måla inte in chefen i ett hörn

Var ödmjuk i samarbetet, se din egen roll som en del i det hela

Respektera att du och din chef har olika befogenheter. En överordnad chef har alltid mer makt

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.