Så påverkar AI framtidens yrkesliv – ”Enormt stor okunskap”

AI Det är hög tid att politiken tar en titt på hur samhällets olika yrkesgrupper kommer påverkas av den excellerande teknikutvecklingen – istället för att bara släcka bränder. Det är slutsatsen av ”AI i Sveriges yrkesliv 2030”. Kvalitetsmagasinet har pratat med en av grundarna till studien om vad som måste prioriteras framöver.

Så påverkar AI framtidens yrkesliv – ”Enormt stor okunskap”
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Projektet ”AI i Sveriges yrkesliv 2030” startade i maj, och syftar till att undersöka hur generativ AI kommer att påverka såväl individ som organisation och omvärld. Framtidsstudien är framtagen av konsult- och analysföretaget Kairos Future tillsammans med bland andra fackförbundet Akavia.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det vi ser är att de flesta av våra medlemmar är positiva till ökade möjligheter för automatisering och effektivisering – men det finns också en lätt oro över läget, och det handlar nog om att det råder så stor ovisshet kring utvecklingen, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Okunskap skapar panik

Han förklarar att man på Akavia arbetar hårt med att avhjälpa den ovissheten genom att undersöka hur mycket – och exakt vad – som kommer att automatiseras. Studien innehåller en kvantitativ och kvalitativ analys av femton yrkens automatiserings- och effektiviseringspotential. Inom flera av de medverkande yrkesgrupperna är repetitiva arbetsuppgifter en stor del av arbetsdagen.

– Än så länge baseras ju vår data på självskattningar men det vi ser är ändå att det rör sig om en ganska stor andel. För våra medlemmar pratar vi 30 procent av arbetsuppgifterna, på IT-sidan handlar det om 300 procent. Kodning är ju exempelvis något som AI i princip redan har tagit över. Men fortfarande finns det en enormt stor okunskap om vad som kommer att ske, säger Patrik Nilsson.

Strategier – inte skademinimering

Enligt Patrik Nilsson behöver såväl näringslivet som offentlig sektor göra en omfattande omställning när det gäller den digitala transformationen. Men kunskapen saknas, vilket skapar panik inom verksamheterna. Därför behövs fler statliga riktade insatser förklarar han.

– Vi behöver en starkare omställningspolitik. Inte ett löfte om att tillsätta en kommission, bara för att känna att man har gjort något. Just nu är huvudfokuset från politikens håll att släcka bränder, och jag förstår det behovet – men det är inte hållbart. Vi behöver en tydligare strategi och arbetstagare behöver utbildas i detta, säger han.

Även om Patrik Nilsson förespråkar ett sunt mått av försiktighet och beredskap i AI-omställningen är han fast övertygad om att rädslan inte får ta överhanden.

– Fyra stora banker i Sverige har reagerat med att förbjuda all sorts AI-användning bland de anställda. Jag förstår att de är försiktiga då de arbetar i högriskbransch, men ett totalförbud gör att de istället halkar efter utvecklingen totalt. Och den inställningen kommer på sikt att göra att Sverige tappar sin konkurrenskraft, avslutar han.

Fakta

Tre yrkesgrupper som påverkas kraftigt av omställningen

  • Kommunikationsstrateg: Generativa AI-system har revolutionerat arbetet, men yrket kräver hög strategisk höjd och bra analysförmåga. I en värld där kommunikation går snabbare än någonsin, är stödet från generativ AI avgörande för att skapa meningsfulla och effektiva meddelanden. Timmar krävs inte längre åt att researcha och analysera trender. Kommunikationsstrategen kan fokusera på vad den ska göra bäst: att skapa en mänsklig ”touch” i en alltmer digitaliserad värld.
  • Business controller: Ett genombrott i den nya AI-eran är budgetprocessen. Det finns inte längre samma meningsskiljaktigheter, debatter eller skillnader mellan analytikernas pragmatiska siffror och ledningens visionära ambitioner. Avancerad prediktiv AI integrerar sömlöst dessa synpunkter och ger budgetar som vackert balanserar realism med ambition. Yrkesrollen har en större roll som strategisk partner som behöver ha förmåga att förstå underliggande mönster.
  •  Biträdande jurist: Mycket av den rutinmässiga dokumentgranskningen och avtalsutformningen som en gång upptog tiden för juniora jurister är automatiserad. Men biträdande jurister anställs nu på grund av sin förmåga att förstå och arbeta tillsammans med AI. Rollen handlar inte bara om att förstå lagen, utan också om att förstå hur AI tolkar och tillämpar den. Arbetsgivare är stolta över sina samarbeten mellan människa och AI, vilket säkerställer att AI ger en rekommendation, men att det slutliga beslutet alltid innehåller mänskliga bedömningar och etiska överväganden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste