Så påverkar coronakrisen hur vi shoppar

Handel Krisen kommer att förändra köpbeteendet på lång sikt. Vi handlar på nytt sätt och köper andra varor. Därför finns ett fönster att fånga upp konsumenter som testar nya produkter, anser forskare på Handelshögskolan.

Så påverkar coronakrisen hur vi shoppar
Pandemin skapar nya köpbeteenden. Bild StockAdobe.

Corona-pandemin har slagit hårt mot detaljhandeln. Social distans betyder att färre kunder rör sig i de fysiska butikerna, och dessutom är människor överlag mindre benägna att spendera pengar i kristider.

– Förändringarna beror på konsumentpsykologi och är något vi sett även vid tidigare pandemier, naturkatastrofer och andra liknande händelser, säger Jonas Colliander, forskare på Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm i en kommentar på Handelshögskolan.

Han menar att kunderna är mer ängsliga nu, känner en ökad otrygghet och har en känsla av att förlora kontrollen, och detta ger i sin tur en minskning av inköp som inte anses nödvändiga.

Erbjud hemmashopping

De som fortfarande vill shoppa väljer i allt större utsträckning alternativ som finns online. För kunder som stannar hemma kan det vara en styrka att erbjuda andra bra shoppingalternativ, något som kan hjälpa företag att överleva. Men det sker dock till priset av ökade omkostnader av frakt menar Jonas Colliander.

Jonas Colliander, forskare.
Jonas Colliander, forskare.

För mindre företag som saknar en bred kundbas och en grundläggande infrastruktur för online-försäljning så kan övergången bli tuff.

Jonas Colliander ser att konsekvensen blir att pandemin kommer att snabba på skiftet till e-handel.

– Sannolikt kommer den ökade online-shoppingen att ligga kvar på en högre nivå efter pandemin än vad den gjorde före coronautbrottet.

Förändrar synen på konsumtion

Pandemin kan också snabba på andra trender genom att förändra hur vi ser på konsumtion rent generellt. Jonas Colliander tror att vi kommer se både mer närproduktion såväl som ökad lokal shopping.

– Hållbarhet har varit en växande trend, och när sånt här händer börjar vi tänka om vad gäller hela idén med globalisering. Leverantörskedjorna måste förändras och säkras för att skapa fler alternativ, så att vi inte är så beroende av en enskild fabrik på andra sidan jordklotet.

Jonas Colliander tror att vi kommer att se många intressanta förändringar i spåren av corona.

– I det långa loppet tror jag att vi möjligen kommer förändra både vad vi köper och också var vi handlar. Om fler av oss arbetar hemifrån så betyder det att vi kan arbeta i stort sett var som helst. Det i sin tur kommer att ge tillväxt till en helt ny bransch utanför städerna. Vi kanske kommer att se fler restauranger och lokala detaljhandlare – glesbygden kanske ser än uppgång i butiker och näringsidkare, säger Jonas Colliander.

Möjligheter för företag

Även om det är tufft just nu, så finns det positiva aspekter för återförsäljare som har möjlighet att anpassa sig och kliva in i det nya normaltillståndet, säger Jonas Colliander. Och det beror på en relativt okänd faktor som kallas behavioral primacy.

– Konsumenter tenderar att förändra sina köpmönster vid stora livsomvälvande förändringar och de varumärken man väljer inom varje ny produktkategori är de man fortsätter att välja. Det här skapar möjligheter för företag eftersom många konsumenter testar nya produktkategorier under corona-krisen, förklarar Jonas Colliander.

När man inte längre kan välja att konsumera på restauranger, barer och gå på konserter kan det hända att människor väljer sociala utomhusaktiviteter och ökar sina inköp av passande kläder och utrustning. Och nu när fler arbetar hemifrån och inte är på sina arbetsplatser, så kan nya behov uppstå som kan ge företag i rätt kategori en solid kundbas.

– Att fånga konsumenter som testar nya produktkategorier borde vara ett stort strategiskt mål för företag eftersom de med stor sannolikhet till viss del kommer att vara lojala och en del av kundbasen under en lång tid framöver.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.