Så pendlar vi efter pandemin

Undersökning Pandemin fick distansarbetet att öka och därmed kom också nya vanor i pendlandet. En ny mobilitetsrapport har jämfört nordiska huvudstäder och funnit både likheter och skillnader och nya trender i hur vi tar oss till jobbet.

Så pendlar vi efter pandemin
Pendöandet har påverkats av pandemin. Foto: Adobe Stock

Konsultbolaget WSP har gjort en studie av pendlingsvanorna i Nordens länder i efterdyningarna av pandemin. Rapporten befäster en del gamla föreställningar om våra grannländer, såsom att Köpenhamn är cyklisternas huvudstad. 23 procent eller nästan var fjärde Köpenhamnsbo tar cykeln till jobbet eller studierna.

Paradoxalt nog är också Köpenhamn bilisternas stad, där 43 procent av invånarna åker bil till och från arbetsplatsen och studier. Biltätheten handlar sannolikt om att staden är stor och att många utanför och behöver bil för att ta sig in.

Stockholm fortsätter vara juvelen i kollektivtrafikens krona. Trots att det kollektiva pendlandet gick ner under pandemin ligger den svenska huvudstaden fortfarande högst i Norden – men de övriga städerna börjar knappa in.

Finland störst på distansjobb

Men en del nya trender syns också till, som sannolikt kan kopplas till omställningen efter pandemin. I Finland är fortsatt distansarbete utbrett. Om beror på en sen återställning efter pandemin eller om det är en bestående förändring återstår att se. Men att var tionde Helsingforsbo säger sig arbeta helt och hållet på distans tyder på det senare.

– Om resultatet håller i sig kommer det bli intressant att se hur Helsingfors hanterar den här utvecklingen. Finland kan bli ett intressant land att studera effekterna av ett ökat distansarbete, och hur det påverkar våra resvanor och transportsystemet på sikt, säger Björn Öhman, mobilitetsexpert på WSP, i ett pressmeddelande.

I Oslo poolar man

Andra trender är elektrifieringen av pendlingstrafiken, och delningstjänster som bil- och cykelpool. Båda delarna har kommit starkt i Oslo, där många har tillgång till elbil, och

– Vi ser ett genomgripande uppsving för eldriven pendling och resor med bil och cykel. Samtidigt har kollektivtrafiken tappat resenärer. Om en återhämtning kan bli aktuell återstår att se. Men det kan vara bestående förändringar som går igen i hela Norden, kommenterar Björn Öhman.

Ladda ner rapporten här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.