Så sätter medarbetarna företaget på kartan

Företagskultur Hur får ett företag insäljande ambassadörer bland de anställda? Svaret är logiskt – man får de anställda man förtjänar. Det menar Anna Näppä, forskare inom industriell marknadsföring vid Luleås tekniska universitet.

Så sätter medarbetarna företaget på kartan
Anna Näppä, Luleå tekniska universitet.

Anna Näppä disputerade nyligen vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Building employer brands: The employee perspective.

Hon tror att många mindre företag undviker att arbeta med så kallad employer branding, eller arbetsgivarvarumärke, för att det känns svårt och läskigt.

– Jag tror att det bottnar i en föreställning om att employer branding är en kosmetisk och lite ytlig metod för att framhäva företaget. Att det rör sig om att skapa fina reklambilder på medarbetarna och imponerande nyrekryteringar, säger hon.

Inte putsa på ytan

Fördomen utgår från att ambassadörskapet sker uppifrån och ner – det vill säga att chefer talar om vad de i undre led ska göra för att skapa ett gott rykte.

I själva verket handlar metoden om att skapa en välmående organisation inifrån och ut, som på så vis blir tilltalande för både kunder och jobbsökande. Och den typen av arbete måste ske organiskt förklarar hon.

– Man kan som företag inte räkna med att de anställda ska vara positiva ambassadörer för ens företag per automatik, utan man måste skapa förutsättningar för det.

Ibland finns potentiella medarbetare mitt inne i arbetsplatsen. Inom besöksnäringen eller handel exempelvis, där kunder kan vara potentiella medarbetare och de får en uppfattning om företaget även som arbetsgivare.

– Om de anställda då springer runt och är väldigt stressade eller otrevliga spelar det ingen roll vad företaget ger sken av i sociala medier, säger hon.

Förverkliga värdeorden

För att skapa ett klimat som leder till medarbetarreklam gäller det att tillsammans med de anställda ta fram vilka värdeord man anser att organisationer representerar, och sedan konkretisera och realisera dessa ord så att de inte blir floskler.

– Om man till exempel bestämmer att ens företag är modigt kanske man kan befästa det genom av göra utmanande saker på events eller olika tävlingar. Huvudsaken är att värdeorden inte ska stanna på posters i köket, utan att det tas ut i verkligheten. Då blir det naturligt för de anställda att lyfta just de sakerna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.