Så sjösätter du ditt projekt

Projekt Oavsett vilket projekt du ska ro i land har du hjälp av en smart struktur. Följande frågor ger dig som projektledare en flygande start.

1. Vad kan jag göra nu med det samma?
I början av projekt ägnar du dig åt planering, men det finns ofta några konkreta steg att ta på en gång och som sätter projektet i rullning.

2. Vad behöver jag nu? 

För att lyckas driva projektet i mål kommer du behöva olika kunskaper. En del har du säkert själv, andra behöver du hjälp med. Identifiera vilka personer du vill ha med och när de behövs. Lista vilka resurser du behöver och sätt en tidplan för när du behöver dem.

3. Hur får jag med folk?
Du vet var du vill och ska, men du behöver också motiverade medhjälpare. Hjälp dem att förstå syftet med projektet och hur just de kan spela roll. Övertyga dem om att det är värt att lägga tid och kraft på att hjälpa dig, även om de har mycket annat att göra.

4. Vad är syftet med projektet och vilka resultat vill vi ha?

Det är lätt att fokusera på att bli klar med projektet i sig. Men vad är projektets syfte? Genomförandet är en sak, målet ett annat. Rikta in dig på vad målet är och håll koll på det under genomförandet.

5. Vilka är stegen i projektet?
Skriv ner steg för steg hur projektet ska drivas över tid. Tänk igenom varje viktigt steg så att de finns på pränt och att alla involverade förstår stegen i processen.

6. Är planen tillräckligt detaljerad?
Hur komplext projektet är, hur många som är inblandade och vad varje person ska tillföra spelar roll för hur detaljerad din plan bör vara. Planen ska ge alla inblandade en tydlig bild över vart ni ska och hur ni ska ta er dit, vad som förväntas av dem och i vilken tid.

7. Vilka är riskerna?
Alla projekt medför olika grad av risk. Tänk igenom vilka risker som just detta projekt för med sig och vad som behövs för att hindra eller hantera uppkomna risker längs vägen. Tänk igenom slutresultatet och föreställ dig de svaga punkterna som måste övervinnas. Hur kan du minimera dem eller hindra dem från att uppstå?

Källa: Chefstipset/Bokförlaget Redaktionen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.