Så ska bemanningsföretagen säkra kundnöjdheten

Kundnöjdhet Kundnöjdheten ökar inom bemanningsbranschen, det visar en ny rapport från Svenskt Kvalitetsindex. Men att behålla det goda betyget kommer att kräva en förändrad inställning till de anställda.

Så ska bemanningsföretagen säkra kundnöjdheten
Foto: Stockadobe

De senaste årens undersökningar av hur företag upplever sina bemanningsbolag har präglats av pandemi och en växande ekonomisk oro. Resultaten av Svenskt kvalitetsindex senaste kundundersökning visar att branschen har hanterat kriserna bra då kundnöjdheten fortsätter att ligga på höga nivåer.

– Det har varit väldigt hektiska år, men trots det har bemanningsföretagen lyckats vara nära sina kunder och verkligen varit lyhörda gentemot kundernas behov. Det ger avkastning nu, i form av ett stort förtroende, säger Johan Parmler VD och chefsanalytiker på SKI.

Kundnöjdheten i år hamnar på 71,7 och är en ökning från förra året då den låg på 69,1. Skillnaden mellan aktörerna är fortsatt liten och såväl större som mindre aktörer som ingår i studien får godkända betyg. Tre av fyra kunder uppger att de använder bemanningstjänster som ett komplement för att bli mer flexibla och klara av konjunktursvängningar. De bemanningsföretag som får högst betyg i år är Clockwork och Manpower.

Fakta

Mer om undersökningen

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom bemanningsbranschen sedan 2007.
Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sitt bemanningsföretag och aktörerna erbjuder tjänster inom personaluthyrning, rekrytering, bemanningstjänster med ett mer konsultativt innehåll samt strategisk bemanning.
Datainsamlingen pågick under april och maj 2023 och totalt samlades 880 intervjuer in.

I många andra branscher kan digitala verktyg ersätta det mänskliga mötet men inom just bemanningsbranschen är det mänskliga mötet avgörande förklarar Johan Parmler.

– Till viss del använder man digitala lösningar även i denna bransch, men relationsbyggandet är större här än inom många andra områden. Närheten till kunderna är verkligen på riktigt, säger han.

Det kunderna värdesätter mest vid val av leverantör är utbud av personal och service, samt hur god administration företagen har. Man tittar också mer på vad bemanningsföretagen har för rykte än vad de har för prislapp.

Förra året var företagens största utmaning att hitta lämpliga kandidater och planera för framtida behov. Nu ligger fokus på fortbildning.

– Det handlar om att förlänga värdekedjan. Det är ganska stor personalomsättning i den här branschen men jag tror att företagen behöver satsa på att behålla och utveckla den personal man rekryterar. Att skapa en långsiktighet helt enkelt, säger Johan Parmler.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste