Så ska de öppna jämförelserna förbättras

Sjukvård Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården är sedan några år tillbaka en återkommande kvalitetskontroll. Nu har Socialdepartementet tagit fram en handlingsplan om hur arbetet kan bli ännu bättre.

Sedan 2009 har Sverige haft en nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Under 2013 gjorde Socialdepartementet en översyn av arbetet. Bland annat blev det tydligt att jämförelserna har bidragit till ett tydligare fokus än tidigare på kvalitet och resultat inom hälso- och sjukvården. På många områden har det också skett förbättringar och skillnaden mellan landsting och vårdenheter minskar. På andra områden finns det fortfarande mycket att göra.

Handlingsplan

Utifrån översynen har man nu tagit fram en handlingsplan för hur de öppna jämförelserna kan förbättras under de kommande två åren. Bland annat vill Socialdepartementet öka möjligheten för förbättringsarbete i de patientnära verksamheterna. Man vill också förbättra tillgängligheten av av indikatorer och data på webbplatser för att patienter och allmänhet lättare ska få tillgång till resultaten. Dessutom vill man utveckla målgruppsanpassade rapporteringar till patienter, beslutsfattare på olika nivåer och till olika verksamheter inom sjukvården.

Hela rapporten hittar du här

 

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.