Så ska e-tjänsterna utvecklas

Att förenkla människors vardag, minska företagens administrativa börda och bidra till Sveriges tillväxt. Det är målet med e-delegationens arbete som nu går ut på remiss.

Utgångspunkten i delegationens arbete är att utvecklingen av e-tjänster tydligare ska drivas av medborgare och företagens behov. Idag överlämnar de sitt första delbetänkande till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Bland annat föreslår delegationen att det skapas en enhetlig svensk e-legitimation för hela den offentliga sektorn, som i förlängningen ska kunna användas av den privata sektorn. De föreslår också att vissa myndigheter får ett uppdrag att möjliggöra en snabb och effektiv utveckling av e-tjänster samt att det inrättas gemensamma verksamhetsstöd, så kallade shared service centers. Detta beräknas ge en besparing på cirka en miljard kronor årligen.

Forum på internet

För att göra det möjligt att fånga upp olika aktörers behov föreslår delegationen att staten ska skapa ett forum på internet där medborgare och företag har möjlighet att påverka utformningen av framtidens e-förvaltning. Dessutom föreslås att öppna standarder alltid ska vara ett förstahandsval och att öppen programvara alltid ska övervägas vid val av lösning. Utvalda myndigheter ska få i uppdrag att systematiskt bevaka utvecklingen och testa ny teknik för att skapa förutsättningar för staten att göra väl underbyggda teknikval.

E-delegationens betänkande kommer nu att gå ut på remiss.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.