Så skapar du action i målstyrningen

Målstyrning Att våga prioritera det viktigaste och inte krångla till det är några framgångsfaktorer för att få mer action i verksamhetens målstyrning. Samtidigt måste alla måste varför man ska jobba mot vissa mål för att styrningen ska få effekt.

Så skapar du action i målstyrningen
Begränsa antalet mål, tipsar Johan Grönstedt.

Johan Grönstedt på Reforce International hjälper företag och verksamheter att få action i målstyrningsarbetet. Han möter ofta kunder som har problem med att nå resultat via målstyrning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det kanske största problemet när man talar om målstyrning är att man styr mot alldeles för många mål. Det blir ett bekymmer, särskilt om målen ligger vid sidan av det dagliga arbetet. Det har Johan Grönstedt identifierat som är ansvarig för strategiarbetet som är kopplat till den digitala plattformen som Reforce International tagit fram för att hjälpa sina kunder.

Det är uppenbarligen svårt att lyckas med målstyrning. Johan Grönstedt lyfter fram några fakta som talar sitt tydliga språk: Nio av tio misslyckas med att nå sina affärsmål. Vidare nås i snitt bara 63 procent av målen i treåriga affärsplaner.

Så lyckas du med nyckelaktiviteter

  • Sätt ljuset på det proaktiva och se upp för det reaktiva som vi människor har så lätt att gå tillbaka till.
  • Se upp med att inte glömma det viktiga och gå i fällan att fokusera på det som det är bråttom med.
  • Fokusera på det utmanande i stället för det säkra.
  • Gör det inte för krångligt och svårt med för mycket analys och planering.

– Om man lovat de anställda att lyckas med sin plan blir många besvikna, konstaterar Johan Grönstedt.

Olika lösningar

En traditionell lösningen för att lyckas bättre när man själv inte har kraft att prioritera beroende på internpolitik eller ego är att ta in utomstående hjälp av konsulter. Det är dock en lösning Johan Grönstedt inte förespråkar då det ofta leder till att det uppstår ett PMO-kontor (Projekt Management Office) där högsta chefen delegerar genomförandet.

– Lösningen präglas av lite lathet då man inte orkar prioritera och vågar ta beslut som ger effekt, säger Johan Grönstedt.

En annan, bättre lösning, är att ledningsgruppen och chefen anstränger sig och plockar fram de två eller tre viktigaste övergripande målen från de kanske 15-tal mål verksamheten har. Johan Grönstedt konstaterar att för att göra sitt målstyrningsarbete måste ledningen välja. Det ska vara mål som har avgörande betydelse och gärna har en orealiserad, ekonomisk potential.

Stötta uppåt

Nästa steg i arbetet för att få framdrift mot målen är att ledningsgruppen och chefen får med sig organisationen och medarbetarna och skapar ett engagemang för det man vill åstadkomma. Det viktiga ur medarbetarnas perspektiv är att det finns en tydlighet och enkelhet. Om inte tydliga prioriteringar finns skapas frustration. Här börjar man ofta med ett vitt papper i varje team där var och ett av dem måste hitta aktiviteter och mål som stöttar övergripande team.

– Varje team måste äga sina mål och de måste vara konkreta och specifika, fastslår Johan Grönstedt. Utmaningen är ofta hur breda målen är. Det svåra här blir att avgränsa och hitta det viktigaste. Att sedan mäta löser sig alltid.

Han rekommenderar att varje team väljer max två mål samtidigt och att de är mätbara så att de går att utvärdera varje månad. Sedan lyfter han fram att det trots valen av mål är ännu viktigare vad man faktiskt gör för att nå dem. I så måtto tolkar han mål som en ”ambitionsbeskrivning”.

Fastnar lätt

Även om man som team eller som företag klarat av att ta fram mål så är det vanligt att man tappar fart när man verkligen ska göra saker som leder till måluppfyllelse. Ofta fastnar man på målbeskrivningar, enligt Johan Grönstedt. Istället gäller det att prioritera och ta fram de nyckelaktiviteter som mest effektivt tar verksamheten till målet.

– Det gäller att också alla är överens om nyckelaktiviteterna, betonar han.

Man ska se nyckelaktiviteter som hävstänger som gör att man når sina mål.

Slutligen lyfter Johan Grönstedt fram vikten av att hela tiden ha målen i sikte och prata om dem varje vecka. Det skapar en jakteffekt som är positiv. Ett effektivt sätt att få det att hända i praktiken är att träffas som team 15 minuter varje vecka och att varje deltagare gör åtaganden kopplade till nyckelaktiviteterna. Sedan följer man upp hur det gått nästa möte och gör sedan nya åtaganden.

5 steg till bra målstyrning

  1. Ha bara två, tre övergripande mål.
  2. Se till att varje team i kedjan har mål som stöttar de övergripande teamens mål.
  3. Lägg fokus på nyckelaktiviteter för att få framdrift i arbetet att nå målen.
  4. Lägg inte för mycket tid på analys och planering, gör vad som ska göras i stället.
  5. Skapa en kultur där man pratar om målen på veckobasis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.