Så skapar du visioner som engagerar

Förbättringsarbete Har ni svårt att göra organisationens vision tydlig och engagerande? Utforma den enligt de fyra s:en specifikt, sexigt, sinnesbaserat och synkat, tipsar Maria Engström Eriksson på Matheva.

Så skapar du visioner som engagerar
Jennie Jensen

– Hjärnan väger 1,4 kilo och består av 100 miljarder hjärnceller. Det är en meningsskapande maskin som filtrerar och fokuserar på det vi redan kan. Dessutom maximerar hjärnan njutning och minimerar smärta, säger Maria Engström Eriksson under konferensen Kvalitetsmagasinet Live med tema Kraftsamla kvalitetsarbetet.

Hon menar att vi för att kunna ta till oss och engagera oss i en organisationsvision behöver tänka på hur vår hjärna fungerar och utveckla visionen efter detta.

– All förändring handlar om neurologiska kopplingar och ju fler sinnen vi engagerar desto starkare vision.

För att skapa en engagerande vision tipsar Maria Engström Eriksson om att använda sig av 4S – specifikt, sexigt, sinnesbaserat och synkat.

Specifikt och sexigt

Specifikt handlar om att inte sätta upp mål om att bli nummer ett, att vara lönsamma och att marknaden ska gilla företaget. Sådana mål föder fler frågor än svar och är ingeting som medarbetare kan relatera till, lönsamma jämfört med vad? Istället handlar det om att konkretisera målen och sätta dem i relation. Exempelvis vi ska sälja x fler enheter än våra konkurrenter. I slutet av året ska vi redovisa en vinst på 10 miljoner kronor. Fyra av fem kunder ska köpa våra produkter mer än tre gånger per år.

När det gäller sexigheten tydliggör Maria Engström Eriksson att alla medarbetare är individer med olika drivkrafter och där det handlar om att trycka på rätt, alltså olika, knappar för att få just deras engagemang. Hon symboliserar det med karaktärerna i Nalle Puh.

– Kanin drivs av resultat och status, Tiger av frihet och strålkastarljus. Medan Nalle Puh och Nasse drivs av trygghet och gruppkänsla och Uggla av kontroll och förutsägbarhet. För att få med sig alla är det viktigt att kunna prata på ett sätt så att det tilltalar alla, förklarar hon.

Sinnesbaserat och synkat

För att få en vision att fastna är det som sagt viktigt att ta hjärnan i beaktande. De flesta av oss har starka barndomsminnen som innehåller både smaker, lukter och synintryck. Använd sinnesintryck när ni pratar om och skapar er vision, storytelling helt enkelt, tipsar Maria Engström Eriksson. För genom att använda flera sinnen triggar vi hjärnan och visionen blir likt som ett framtida minne som styr oss i nuet och bidrar till att vi fokuserar på rätt saker.

Visionen måste också stämma med värderingarna för att den ska engagera och skapa kraft, både de organisatoriska och personliga värderingarna. Ofta finns också en vision för företaget som stort, men det finns ingen vision för gruppen eller enheten, vilket kan skapa oro och förvirring.

– För att visionen inte heller bara ska bli en fin skrift gäller det att den verkligen skapar värde för organisationen, annars är det dags att byta. Det är också viktigt att inte bara kasta ut en vision utan att först förankra den genom att konkretisera det första steget för att nå den, att styra in på vägen dit.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.