Så skapar hyllade ledaren kvalitetskultur via Instagram

KVALITETSKULTUR Kan man skapa kvalitetskultur via Instagram? Ja, det menar Helsingborgs hyllade stadsdirektör Palle Lundberg, som lägger en hel arbetsdag i veckan på sociala medier.

Så skapar hyllade ledaren kvalitetskultur via Instagram
Stadsdirektören Palle Lundberg når ut via Instagram.

Under Förändringsledningsdagen nyligen berättade Helsingborgs stadsdirektör att han lägger ungefär 20 procent av sin arbetstid på Instagram som en del i att skapa en bra kvalitetskultur i verksamheten. Borde han inte ha annat att göra, kan man tänka. Så vi kontaktade honom igen för att ta reda på lite mer. Instagram – det är en högst medveten prioritering, menar han.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Instagraminläggen görs i samband med hans verksamhetsbesök. Och de är många! Palle berättar att han gör minst fyra, fem verksamhetsbesök per vecka, där varje besök tar 1–1,5 timmar. På det viset lär han förstås känna verksamheterna på ett sätt som han inte hade kunnat göra från kontoret. Men det finns fler syften än så.

Viktigt ledningsverktyg

– Jag letar hela tiden efter beteenden eller medarbetare som gör fantastiska prestationer – sådant som vi vill sätta ljus på och som vi vill se växa i organisationen. Det är ett av mina viktigaste ledningsverktyg för att kunna inspirera till sådant som vi vill se mer av och för att stärka kvalitetskulturen, säger Palle.

Lyft de goda exemplen, helt enkelt. Och många exempel har det blivit. Runt 1 700 stycken sedan starten 2015.

Förvaltningscheferna tipsar om positiva saker i sina verksamheter. Palles sekreterare håller i logistiken och förbereder mötena på ett bra sätt. Så när han kommer dit kan han ha fullt fokus på medarbetarna i verksamheten.

– De berättar och jag lyssnar. Jag märker att de tycker att det är fantastiskt roligt att få möjligheten att visa sin verksamhet, säger Palle och berättar att han lägger gott om tid på bilderna.

– Många gånger säger bilderna mer än orden, därför gillar jag Insta.

Väl genomtänkt kommunikation

Texten förbereds i förväg, men kompletteras sedan med informationen han får under mötet. Inget slarvas iväg utan är noga genomtänkt.

– Jag har tränat på att utveckla förmågan – vad jag ska skriva om, hur man ska ta bilderna. Jag har hela tiden personer som coachar mig, ger feedback och tar fram statistik på vad som funkar, säger Palle.

Du är en influencer helt enkelt?

– Som ledare är vi influencers i något avseende. Vare sig vi vill eller inte så kommunicerar vi. Och jag vill kommunicera! Här gör vi det medvetet genom att använda kraften som finns i sociala medier. Det är ju där alla människor är. Jag har faktiskt slutat skriva månadsbrev, det är inte säkert att man läser ett månadsbrev på ett intranät. Man ska vara där användarna är.

Uppskattat av alla

Hur har reaktionen från medarbetarna varit?

– Jag får bara positiv återkoppling. Det är så uppskattat av både förvaltningscheferna och medarbetarna. Jag pratar också om min vardag, mina tankar om ledarskap och om vad en stadsdirektör gör. Jag berättar om mina misstag genom åren. Det handlar om att minska avståndet till dem ute i verksamheten. När man glider för långt ifrån så slutar de lyssna. Men visar du att du på riktigt är sjukt intresserad av verksamheten och vilka utmaningar som finns, då inser medarbetarna att du har förståelse och blir själva mer benägna att lyssna på dig, säger Palle.

Släpper du på det är risken att verksamheten glider ifrån dig, menar han.

– Då tappar du möjligheten att vara med och driva på förändringsresan. Jag tror inte att du kan leda från kontoret, du måste ut i verksamheten och vara genuint intresserad av hur dina medarbetare har det. Även om jag inte kan besöka alla våra 12 000 medarbetare så upplever många att de känner mig, fast jag aldrig träffat dem.

Måste prioritera i kalendern

Någon risk att det blir för personbundet? Palle skakar lite fundersamt på huvudet.

– Detta är ju mitt sätt att leda, så det kan ingen kopiera rätt av. Hur jag jobbar med Insta handlar om vad jag sett passar för mig. Man måste göra det på sitt sätt. Jag vill vara personlig, men inte för privat. Där finns en gräns. Huvudsaken är att ha ett ledarskap som är nyfiket på hur medarbetarna har det. Alla chefer förstår att det är viktigt, men man skapar sig inte tiden. Du måste planera detta, precis som du planerar alla andra möten.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.