Så slipper du gnissel i innovationssamarbetet

Innovation Innovationssamarbeten är inte sällan förenade med konflikter – både interna och externa. Men även om människor har olika åsikter om saker och ting finns det några enkla metoder att ta till för att samarbeten ska fungera bättre, menar forskaren Anna Brattström på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som studerat ämnet.

Så slipper du gnissel i innovationssamarbetet
Med hjälp av några enkla metoder kan samarbetet fungera bättre. Foto: Stock Adobe.

I fokus för Anna Brattströms och hennes forskarkollegors studier står ett mångårigt innovationssamarbete mellan två olika multinationella företag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anna Brattström, Lunds universitet
Anna Brattström, forskare Lunds universitet.

– Samarbete handlar till syvende och sidst om förtroende. Det är centralt för att få projekten att fungera. Men vi ser också att förtroendet ofta kommer på skam och samarbetet fylls av konflikter, säger hon.

Samarbetssvårigheter och konflikter uppstår heller inte bara mellan olika organisationer, utan kan även förekomma internt i enskilda organisationer, visar studierna.

– Inom en organisation finns inte bara ett, utan flera politiska system och agendor. Det kan låta irrationellt, men organisationer består av människor med olika känslor och mål, konstaterar Anna Brattström.

Begränsa konflikten

Resultatet av studierna har nu publicerats i två vetenskapliga artiklar. I den ena, publicerad i Organization Studies och författad tillsammans med Magnus Mähring från Handelshögskolan i Stockholm och Dries Faems från WHU – Otto Beisheim School of Management i Tyskland, konstateras att det kan finnas skäl att fortsätta ett samarbete, trots vissa interna konflikter.

Men ett gott råd är att skydda dem som inte redan är inne i konflikten, menar Anna Brattström.

– Om konflikten finns på ledningsnivå, låt då folk på golvet fortsätta göra sitt jobb och slippa att bli inblandade. Det är alltför vanligt att man sätter alla runt bordet för att prata ut. Men det gör bara att det börjar spridas onödiga rykten och misstankar, säger hon.

Personliga konsekvenser

I den andra artikeln, publicerad i Academy of Management Journal, betonar Anna Brattström och Dries Faems, vikten av att som chef inse att de anställda inte alltid delar samma värderingar som ledningen.

Problem kan till exempel uppstå när ett samarbete mellan olika parter är bra för organisationen, men mindre bra för den enskilde.

– För individen kan ett nytt samarbete med en extern organisation betyda att det som du är expert på inte längre behövs. Då delar du knappast samma inställning till samarbetet som ledningen. Därför är det viktigt för en ledare att känna till vilka personliga konsekvenser som en förändring kan innebära. Medarbetare som känner sig hotade kan driva en process i oönskad riktning, konstaterar Anna Brattström.

Krävs medvetenhet

Trots konflikter visade cheferna i de studerade företagen ändå hoppfullhet inför framtiden. Men för att innovationssamarbetet ska fungera gäller det framförallt att vara medveten om de känslomässiga aspekterna av att jobba ihop, menar Anna Brattström.

– Relationer mellan företag är komplexa. De inblandade vill att det ska fungera, men vågar ändå inte riktigt lita på varandra. Bristen på förtroende blir då en grogrund för konflikter, säger hon.

Samtidigt bygger innovation nästan alltid på någon form av samarbete. Det går inte sitta i ett elfenbenstorn och tro att någonting nytt ska kunna utvecklas. För att skapa något unikt krävs samarbete med andra utanför den egna organisationen.

Engagera kritikerna

Anna Brattström ger några enkla råd för ledare och medarbetare utifrån studierna:

– Först och främst gäller det att vara medveten om att det kommer att finnas olika inställningar till ett samarbete. Ett innovationssamarbete som verkar logiskt i en powerpoint-presentation är det inte alltid för dem som ska leva med det i sitt dagliga arbete.

Ett sätt att få med kritiska medarbetare är att engagera dem så tidigt som möjligt i projektet, råder hon.

– Låt den processen få ta tid. Det vi kan se är att det kan få stora konsekvenser längre fram om man hoppar över det steget i tidiga faser, förklarar Anna Brattström.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.