Så utövar vd:n tillitsbaserat ledarskap: ”Sunt bondförnuft”

Ledarskap Vd:n Michael Friis jobbade med tillitsbaserat ledarskap innan termen ens fanns. Så här beskriver han sin ledarskapsmodell.

Så utövar vd:n tillitsbaserat ledarskap: ”Sunt bondförnuft”
Michael Friis, vd på Expleo Nordic, tar emot Ledarnas pris för sitt ledarskap. Foto: Ledarna

Tillitsbaserat ledarskap är ständigt på tapeten i den moderna affärsvärlden. Många är intresserade, men inte alla lyckas. Vd:n Michael Friis, med en bakgrund som global CIO och ledande befattningar i företag som SAAB och Toyota, betraktar tillitsbaserat ledarskap som en naturlig del av hans ledarstil. Han betonar vikten av att undvika micromanagement och direktstyrning, och förespråkar i stället en mer autonom och självstyrande inställning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är sunt bondförnuft. Jag brukar säga att det handlar om att ha en positiv människosyn, att människor vill och kan.

Lista

De 5 viktigaste faktorerna för tillitsbaserat ledarskap enligt Michael Friis

  1. Tydliga målsättningar. Målen ska vara specifika, mätbara och realistiska.
  2. Roll och ansvarsfördelning. Alla ska veta sin roll och sitt ansvarsområde.
  3. Tydlig kommunikation. Mål, strategi och värderingar ska förmedlas ofta, klart och tydligt. 
  4. Icke-dömande klimat. Man kan vara resultatinriktad och hård i vissa lägen, men alltid utifrån en positiv människosyn.
  5. Uppföljning. Följ upp målen och ge feedback och bekräftelse.

Som vd för Expleo Nordic mottog han nyligen Ledarnas pris Årets initiativ för sin ledarskapsmodell. ”Genom att strategiskt förändra en tidigare hierarkisk struktur och implementera ’Tight-loose-tight’, har Expleo Nordic fått ett mer tillitsbaserat ledarskap. Ett mod som ökat medarbetarnas nöjdhet och företagets lönsamhet” löd motiveringen. Och för Michael Friis är det självklart att tillitsbaserat ledarskap – i dess framgångsrika form – bidrar till lönsamheten.

– Vi är ju en konsultorganisation, och jag har konsulter som gör mycket mer än bara det de måste. När de är ute hos kund så lyssnar de vid kaffeapparaten och uppfattar om det är problem på företaget, säger han och fortsätter:

– Häromdagen åt jag lunch med en av våra agila coacher. Han hade fixat nya affärer åt oss efter att ha pratat med några chefer ute hos kund. Inte för att han var piskad till det utan för att han ville vara med och bidra. Då har man verkligen lyckats med ledarskapet, tycker jag. 

Genom att använda ”Tight-loose-tight”-metoden kan ledare balansera behovet av struktur och riktlinjer med att ge utrymme för teamets kreativitet och självstyrning. Detta kan leda till högre motivation, bättre prestationer och mer innovativa lösningar inom teamet.

Om

Modellen ”Tight-loose-tight”

”Tight-loose-tight” är en ledarskapsmetod som används för att effektivisera arbetsflöden och förbättra teamdynamiken. Metoden har tre steg:

  1. Tight (stramt): Det första steget innebär att ledaren fastställer tydliga mål och riktlinjer för arbetsuppgiften eller projektet. Det inkluderar att definiera mål, förväntningar, deadlines och de kvalitetsstandarder som ska uppnås. Detta steg är avgörande för att alla inom teamet ska ha en klar förståelse för vad som förväntas av dem.
  2. Loose (löst): Efter att riktlinjerna har fastställts ger ledaren teamet frihet och flexibilitet att utföra sina uppgifter. Under denna fas uppmuntras kreativitet, innovation och självständigt tänkande. Ledaren övervakar fortfarande teamets framsteg, men ingriper inte i deras arbetsprocess så länge de rör sig inom de definierade ramarna. Detta ger teammedlemmarna en känsla av autonomi och ansvar för sitt arbete.
  3. Tight (stramt): I det sista steget återgår ledaren till en mer direkt och hands-on ledarstil för att säkerställa att de slutliga produkterna eller resultaten uppfyller de ursprungliga kvalitetsstandarderna och målen. Detta kan innebära en noggrann granskning av det slutförda arbetet, ge feedback och vidta nödvändiga justeringar.

Genom att använda ”Tight-loose-tight”-metoden kan ledare balansera behovet av struktur och riktlinjer med att ge utrymme för teamets kreativitet och självstyrning. Detta kan leda till högre motivation, bättre prestationer och mer innovativa lösningar inom teamet.

Bygger team och kulturer

Så hur ser då Michael Friis ledarskapsfilosofi ut? Utöver makrostyrning så fokuserar han starkt på att bygga team och kulturer där individer känner sig värderade och ansvarstagande. Han tror på att anställa människor som är bättre än han själv och skapa en miljö där alla kan bidra och växa. För Friis är ansvarskulturen central, där varje teammedlem känner sitt ansvar för att bidra till organisationens mål.

– Vi har fem olika bolag här i Norden, där alla vill vara med och bidra. Man tar sitt ansvar, man vet sin roll i gruppen, man kan målsättningarna. Det är som i idrotten, man är ett team som kommer tillsammans. ’Laget före jaget’ som förra förbundskaptenen i hockey Pelle Mårts sa.

När han pratar om sin grundfilosofi brukar Michael Friis använda ett fotografi från basecampen på Mount Everest. Bilden illustrerar strategin i verksamheten: Man skymtar toppen bland molnen, och poängen är riktningen – ”dit ska vi”. 

–  Men för att ta sig dit så behövs ett team. Det är ju väldigt få personer som klarar att gå upp ensamma till toppen av Mount Everest.

Tydlig målsättning och kommunikation

Kommunikationen är oerhört viktig, den ska vara klar, tydlig och regelbunden.

– Jag är mycket för ’town hall meetings’, alltså att alla samlas fysiskt. Och vi försöker ha ’all hands meeting’ minst en gång i månaden, och då är det inte bara jag som talar under mötet. Då lyfter vi fram även andra bitar utöver var vi befinner oss och hur det går, säger han. 

En annan viktig komponent i Friis tillvägagångssätt är tydlig målsättning och uppföljning. Han betonar vikten av att ha specifika, mätbara och realistiska mål, och att uppmuntra öppen kommunikation och feedback inom teamet. Kulturen ska vara ickedömande, för då blir den också tillitsskapande.

För Friis är det viktigt att både bekräfta och justera mål utifrån förändrade omständigheter. Här handlar det om att prioritera och ha tydliga förväntningar. 

– Annars skulle vi ju kunna jobba 80 timmar i veckan. Men vad är ’good enough’? När är det tillräckligt bra? En av mina styrkor har alltid varit att kunna prioritera de här bitarna. Målen ska ligga i fas med yttre faktorer och de ska inte innebära att medarbetare går in i väggen.

En central aspekt av Friis ledarstil är självinsikt och prestigelöshet. Han ser sig själv som trygg och resultatorienterad, egenskaper som hjälper honom att navigera genom komplexa och utmanande förändringsprojekt. Även om han är resultatorienterad så betonar han vikten av att inte alltid behöva stå i centrum.

– Med denna erfarenhet känner jag mig väl förberedd och entusiastisk inför möjligheten att fortsätta utveckla och applicera min ledarskapsfilosofi i nya sammanhang. Jag tror att den ständiga strävan efter utveckling och förbättring är det som håller en ledare i framkanten.

”Jag utgår från mig själv”

Tillitsbaserat ledarskap har han tillämpat sedan han först fick en ledarroll som officer i det militära. Friis var i grunden fallskärmsjägare och där är tillit och förtroende grundstenarna i teamens värderingar. Visst finns många exempel på personer som har nått stor framgång genom auktoritärt ledarskap, såsom Elon Musk och Steve Jobs. Men Michael Friis tror mycket på sin ledarskapsmodell. 

– I grund och botten så handlar det om positiv människosyn. Jag tror på folk tills de bevisar motsatsen, säger han.

Han medger att han ibland har fått sig smällar också, för att han har trott för mycket på personer eller högre ideal. Men han anser ändå att detta är en viktig grund i ledarskapstanken. 

– Jag utgår från mig själv och tror att alla vill och kan göra sitt bästa. Och jag tror att det, att utgå från sig själv, är det som skapar också framgångsrika ledare, säger Michael Friis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.