Så vässade de verksamheten med värderingar

Kvalitetsmagasinet 30 år När den svenska produktionen av yxor stod på ruinens brant för 30 år sedan bestämde sig en ny ägare av Gränsfors Bruk för en ny strategi. Beslutet att gå från industriell produktion till att återgå till rötterna och smida yxor med hög yrkeskunskap och hålla fast vid värderingarna visade sig vara rätt väg att gå. Idag blomstrar bruket och de välrenommerade yxorna säljs hela världen.

Så vässade de verksamheten med värderingar
I smedjan i Gränsfors sker yxtillverkningen på samma sätt som för 100 år sedan.

Gränsfors Bruk ligger I Hälsingland en kort avstickare inåt landet från Gnarp utmed E4:an. Området har en industrihistoria som sträcker sig tillbaka till 1600-talet och speglar den industriella utvecklingen i Sverige. På 50-talet kom motorsågen och slog undan benen för yxtillverkningen och det blev en kamp om vilka smedjor som skulle överleva. Konkurrensen var hård vilket resulterade i billigare och billigare yxor med allt sämre kvalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Industrismidet kämpade till sista andetaget då Gabriel Brånby bestämde sig för att satsa på yxföretaget i slutet på 80-talet. Hans idé var att styra in på en ny väg med yrkesskickliga smeder, genuint hantverk, enkelhet och hög kvalitet. År 1993 berättade Kvalitetsmagasinet (då QA Magasin) om tankarna att gå tillbaka till ursprunget. För att bygga mer kunskap hos kunderna tog Gabriel Brånby fram något han kallade de fem yxteserna.

Idag lever yxteserna vidare om än i något modifierad form. Gabriel sålde företaget 2010 till två av sina fyra barn Adam och Daniel Brånby. De hade båda jobbat i företaget under flera år och nu arbetar de fulltid som ägare medan bolagen har externt anställda vd:ar. Båda ägarsönerna bor i Stockholm men pendlar till de norrländska bolagen i gruppen.

Håller fast vid strategi

Sedan bröderna köpte Gränsfors har de utvecklat företaget, hållit fast vid värderingarna och drivit hållbarhetsfrågan vidare.

Adam Brånby, Gränsfors Bruk.
Adam Brånby, Gränsfors Bruk.

– Pappa kom väldigt långt i sin strävan att göra en kvalitetsyxa men också med sättet att tänka hur vi hushåller med jordens resurser. Den tanken har vi tagit vidare och under tio år har vi gjort allt vi har kunnat för att få minsta möjliga miljöpåverkan i produktionen, säger han.

Pappa Gabriel hade en tydlig strategi med att gå tillbaka till ursprunget med produktionen och skala av onödiga moment, som färglackering. Han satsade istället på riktigt bra hantverk med duktiga smeder som levererade hög kvalitet utan att efterarbete krävdes.

Låg energiförbrukning

Idag jobbar de med återvunnet stål, eggskydd av vegetabiliskt garvat läder men också med energieffektivisering.

– För att värma stålet använde vi förr energislukande oljeugnar som stod på hela dagen. Idag använder vi så kallade HF-ungar som fungerar som en mikrovågsugn och stålet värms upp på 30 sekunder.

De har installerat bergvärme och sett över vattenförbrukningen och när de lyckats få ned energiförbrukningen med 80 procent fick de ett energipris.

Samma yx-teser

Yxteserna som pappa tog fram i slutet på 80-talet har tidsanpassats lite men är ändå i stort sett desamma. De utgår från tre kriterier: bra funktion, bra för miljön och bra för människan.

Fakta

Gränsfors 5 Yx-teser

 1. En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan.
 2. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.
 3. Förnuftigare produktion kräver mindre naturreserver samt ger ökad kvalitet och produktlivslängd. Ökad produktlivslängd bidrar till att minska förbrukningen av naturens resurser och minska mängden avfall.
 4. Allt onödigt vid yxans tillverkning bör tas bort.
 5. Onödig slipning, putsning, målning och skaftning med Epoxylim har tagits bort. Detta ger bättre arbetsmiljö, mindre energiförbrukning samt mindre påverkan på naturen.
 6. Vi har ett gränslöst ansvar för ”Den totala kvaliteten”.  Arbetsmiljö, produktansvar och hänsyn till naturen är några delområden. Medmänsklighet, etik, och skönhet några andra.
 7. God kunskap om en produkt ökar dess värde och livslängd. Därför behöver yxanvändaren information. Yxboken är ett sätt, kurser och Gränsfors Yxmuseum andra.

– Teserna betyder fortfarande otroligt mycket för oss. Inte bara ordagrant. Det handlar om vår vision och om hur vi vill driva bolaget. Att vi ska vara långsiktiga och finnas i 100 år till. De genomsyrar allt vi gör, säger Adam Brånby.

Teserna har blivit bolagets värderingar som påverkar hur de agerar i alla frågor, från att fatta beslut till vem de anställer. Att ha en vision, ett upprättat regelverk och en anda menar Adam är viktigt.

Människor viktiga

Men hur gör man för att leva enligt värderingarna?

– På ett sätt är det svårt men på ett annat sätt är det inte det. Det är ingen quick fix och det räcker inte med att säga att man ska vara något som man faktiskt inte är.

Smederna slipar yxorna.
Dags för att montera de obehandlade träskaften på yxorna.

Adam Brånby menar att en nyckelfaktor är vilka människor de anställer. För det är inte bara yrkeskunskapen som påverkar kulturen utan även människornas värderingar. Deras ambition är också att fatta långsiktiga beslut, vilket inte alltid är lätt.

Kulturen är grunden

Att kulturen är grundfundamentet för vad företaget står för tror Adam är något som vinner i längden. De vill sprida produkter som håller länge och som ser till de anställdas bästa.

– På samma sätt som att många människor gärna ser att maten de äter skall vara närodlad och etiskt framställd så börjar många människor se på samma sätt till andra saker runt omkring sig. De är lojala med affärsidén och de litar på oss att vi är ärliga. Så även om våra värderingar inte syftar till att få lojala kunder så blir en positiv bieffekt.

Säljer i webbshop

Digitaliseringen har blivit en möjliggörare för bruket i Hälsingland. Med hjälp av den har Gränsfors yxor kunnat sprida sig i hela världen från Afrika, Asien till Nordamerika utan en omfattande marknadsföringsbudget.

– Vi jobbar mer word of mouth och vi finns nu på många ställen i världen. Det hade inte skett utan digitaliseringen.

För Gränsfors yxor handlar det mycket om att säljas i rätt butiker, de som kan mycket om sina produkter och som har en profil och värderingar som går hand i hand med Gränsfors yxor. Eller som Adam uttrycker det:

– Vi vill inte vara den största men den bästa.

Samma produkt

Och försäljningsökningen syns i resultatboken. Omsättningen har ökat från 15 miljoner kronor i början på 90-talet till idag 50 miljoner kronor.

– Idag har vi fler anställda och har gått framåt otroligt mycket. Samtidigt så har vi stått stilla eftersom den yxa vi tillverkade 1993 ser i princip likadan ut idag och det kommer de säkerligen att göra även om 100 år. Det är lite av en paradox jämfört med många andra företag som ständigt måste utveckla nya produkter.

Yxorna har inte förändrats mycket de senaste 100 åren.
Yxorna har inte förändrats mycket de senaste 100 åren.

Många fallgropar

Resan mot ökad omsättning har inte alltid varit spikrak. En framgångssaga utan fallgropar är just bara en saga.

– Ja, många saker har förstås gått åt skogen. Man går på minor hela tiden. Det är allt från produkter som inte slår, marknader eller människor som inte fungerar. Det är helt enkelt otroligt mycket som händer hela tiden som kan vara både jobbiga och svåra.

Men Adam påpekar de inte är något unikt för Gränsfors.

Eftersom det är ett relativt lite bolag med cirka 35 anställda är det decentraliserat och många beslut är delegerade.

– Det är viktigt att de anställa känner och kan ta ansvar.

Yxan är ett kulturarv

Gränsfors yxa är mer än bara en yxa. Det är också ett kulturarv att förvalta, liksom bruket och orten där de verkar. För även om Gränsfors samhälle är en väldigt liten ort som inte står och faller md yxtillverkningen är det ändå en del av ortens historia.

– Det är klart att vi är viktiga för bygden. Man kan inte driva ett bolag utan att arbeta tillsammans med den region man verkar i. I Stockholm spelar det ingen roll men för byn Gränsfors får de beslut man tar otroliga konsekvenser. Är man uppväxt med bolaget som vi är förstår man in i märgen att alla beslut vi tar får konsekvenser. Det handlar inte bara om arbetstillfällen utan också om det mellanmänskliga.

Fakta

Gränsfors 5 Yx-teser

 1. En yxa blir så bra som den sammanlagda yrkesskickligheten hos de människor som smidit, slipat och skaftat yxan.
 2. Alla yxor vi tillverkar är gjorda av människors händer. Alla dessa människor ska ha stor respekt och erkännande för sitt yrkeskunnande. Utan dem vore företaget ingenting.
 3. Förnuftigare produktion kräver mindre naturreserver samt ger ökad kvalitet och produktlivslängd. Ökad produktlivslängd bidrar till att minska förbrukningen av naturens resurser och minska mängden avfall.
 4. Allt onödigt vid yxans tillverkning bör tas bort.
 5. Onödig slipning, putsning, målning och skaftning med Epoxylim har tagits bort. Detta ger bättre arbetsmiljö, mindre energiförbrukning samt mindre påverkan på naturen.
 6. Vi har ett gränslöst ansvar för ”Den totala kvaliteten”.  Arbetsmiljö, produktansvar och hänsyn till naturen är några delområden. Medmänsklighet, etik, och skönhet några andra.
 7. God kunskap om en produkt ökar dess värde och livslängd. Därför behöver yxanvändaren information. Yxboken är ett sätt, kurser och Gränsfors Yxmuseum andra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.