Sahlgrenska vill ge mer vård hemma hos patienterna

Vård Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar nu ett samlat grepp om lösningar och arbetssätt för vård på distans. Målet är att fler patienter ska kunna få vård hemma.

Sahlgrenska vill ge mer vård hemma hos patienterna
Med målet att erbjuda fler vård i hemmet startar nu konceptet Sahlgrenska hemma. Foto: Adobe Stock

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under flera år haft verksamheter som erbjudit vård i hemmet med mobila team. Det förekommer inom till exempel internmedicin och geriatrik, psykiatri, barnmedicin och BB-vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Boubou Hallberg. Foto: Sahlgrenska

Nu tar sjukhuset nästa kliv i detta arbete. Med målet att erbjuda fler vård i hemmet startar nu konceptet Sahlgrenska hemma.

Hemmet kompletterar sjukhuset

– Det här är en viktig del av omställningen av sjukvården i stort. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser vi det som ett komplement till våra sjukhusbyggnader, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en presskommentar.

Utvecklingen av ny teknik inom sjukvården öppnar för nya möjligheter för patienter att sköta mer av sin vård själva. Även om patienterna inte fysiskt befinner sig på sjukhuset så kan vårdpersonalen följa och övervaka patienten på distans.

Sjukhusledningen har nu tillsatt en styrgrupp som ska ta ett samlat grepp om den vård som redan idag ges i hemmet. Dessutom vill man sprida arbetssättet till fler enheter och öka samarbetet med de mobila enheter som redan idag erbjuder vård i hemmet.

Del i utbildningen

Maria Taranger. Foto: Sahlgrenska

Styrgruppen får även uppdraget att stärka forskning och utveckling inom området och ta initiativ till nya innovationsprojekt. Tillsammans med Sahlgrenska akademin och utbildningsenheten ska de även säkerställa att kunskap om specialistsjukvård i hemmet blir en naturlig del i både grundutbildning och fortbildning. 

– På det här sättet använder vi sjukhusets resurser mer effektivt samtidigt som vi ger patienterna en bättre upplevelse. Sjukhuset kommer närmare patienten och vi vet att patienterna själva är väldigt positivt inställda till vård i hemmet, säger Maria Taranger, områdeschef som är med i styrgruppen för Sahlgrenska hemma.

Flera projekt igång

Redan idag finns olika exempel på hur sjukhuset arbetar med att erbjuda sjukvård i hemmet:

  • Mobila team: Närsjukvårdsteamen inom medicin och geriatrik kommer vid årsskiftet att ha genomfört 6000 hembesök under 2023. Mobila team finns också inom avancerad sjukvård i hemmet, psykiatrin, BB-vården och barnsjukvården.
  • Egenmonitorering: Patienten genomför mätningar på distans och skickar värden via en app i telefonen till sjukhuspersonal. De analyserar resultaten och kan korrigera behandlingen vid behov.
  • Ambulanssjukvården: Flera olika typer av enheter gör kvalificerade bedömningar och vårdinsatser på plats. Det innnebär att man i många fall kan avsluta uppdragen utan att köra in patienten till sjukhuset.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.