Säkrare arbetsmiljö med Lean i lantbruk

Arbetsmiljö AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 46 miljoner kronor till forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Ett av dessa projekt ska studera hur Lean i lantbruk bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Det inträffar många olyckor inom lantbruket, till exempel vid djurhantering. Allt fler lantbruk inför Lean-filosofin för att effektivisera och förbättra verksamheten.

Anna Rydberg, Institutet för jordbruks- och miljöteknik har nyligen fått 3 014 000 kronor i stöd från AFA Försäkring för att identifiera fungerande tillämpningar av Leanverktyg som ökar säkerheten och bidrar till en god arbetsmiljö med mindre tidspress och färre oförutsedda händelser inom lantbruket. Tillsammans med projektgruppen ska hon ta fram ett interaktivt webbaserat utbildnings- och informationsmaterial med exempel på goda arbetssätt, som man sedan ska sprida inom lantbruket.

Totalt beviljar AFA Försäkring 46 667 000 kronor i anslag till 17 nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Andra forskningsprojekt som tar del av pengarna ska bland annat studera chefer som mobbas av medarbetare, effekter av arbetsmiljöförbättrande åtgärder, sambandet mellan långvarig ökad arbetsbörda och risken att drabbas av depression samt ta fram en maunal för införandet av aktivitetsbaserade kontor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.