Samarbete ger färre olyckor

Med ett gott samspel mellan människorna på en arbetsplats kan antalet olyckor minska. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Det är i rapporten Bra samspel och samverkan skapar säkerhet, som resultaten visas. Till tidningen Arbetsliv säger Marianne Törner, docent och forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och den som ligger bakom rapporten, att det traditionella sättet att söka orsaker till olyckor genom att enbart analysera den fysiska och tekniska miljön räcker inte. Hon menar att säkerhet också bygger på samspelet mellan människor.

Ledarskapet viktigt

I rapporten lyfter Marianne Törner fram hur risker och säkerhet i arbetslivet kan förstås med utgångspunkt från psykologi och organisationsklimat. De företag som lyckats bäst med att sänka antalet arbetsplatsolyckor har medarbetare som tar säkerhetsfrågorna på allvar och litar på varandras förmågor. Hon menar att även ledarskapet är en viktig del i det arbetet.

– Med ett bra ledarskap kan ett klimat utvecklas där alla i organisationen känner gemensamt ansvar för säkerheten och att det finns tillit mellan ledning och medarbetare, säger Marianne Törner till tidningen Arbetsliv.

Läs hela rapporten här: www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/Sakerhetsklimat.pdf

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.