Samarbete som gör oss friskare

Ett gott teamarbete är inte bara effektivt. Det fyller oss också med ny energi. Den här boken visar hur ett gott samarbete kan stärka medarbetarnas hälsa.

Samarbete som gör oss friskare

Vad är ett gott samarbete? Det spontana svaret på den frågan är att vi tillsammans ska bli mer produktiva och effektiva. Men författaren till den här boken tycker också att ett gott samarbete ska göra oss friskare. Han har en vision: Vi bör vara mer fyllda av energi efter jobbet än innan.

När samarbetet på arbetsplatsen fungerar uppstår funktionell synergi, målet med samarbetet blir solklart och helheten blir mer än summan av delarna. Jag tänker att det är som att lyssna till en fantastisk orkester där varje instrument bidrar till den totala harmonin.

Håkan Sandberg beskriver fyra perspektiv på samarbetshälsa; han menar att de utgör olika kulturer. Om resurskulturen, relationskulturen, uppdragskulturen eller värdekulturen dominerar beror på kraven och förutsättningarna för samarbetet. Dessa beskrivs också i två dimensioner som innefattar värdeförankring och samordning.

God samarbetshälsa ger en positiv totalupplevelse där man upplever att samordningen mellan människor, teknik och organisation är optimal. För att bidra till ”hela” medarbetare måste de fyra olika kulturerna av samarbete levas i balans. Men vissa av kulturerna betyder mer för samarbetshälsan. Författaren beskriver hur dessa relationer ser ut, med utgångspunkt från en omfattande intervjustudie som han genomfört.

Författaren går också igenom vad man bör tänka på i teamarbete och han beskriver myter som ofta uppstår i teamarbete. Att arbeta i team är ofta intensivt och kräver att man presterar tillsammans. För att det ska bli bra är arbetsklimatet avgörande.

Men vad är då samarbetshälsa? Författaren försöker förklara vad det innebär och hur begreppet vuxit fram. Går det att mäta? På det får vi olika typer av svar. Och hur kan man egentligen skapa samarbetshälsa? Systematiskt kvalitetsarbete med människan i centrum blir svaret. Med hjälp av det kan man skapa förutsättningar för det effektiva samarbete som ger friskare medarbetare. Det påminner om det som vi brukar kalla mänsklig kvalitetsutveckling.

I slutet av boken ger författaren flera praktiska råd som sammanfattar mycket av bokens innehåll. Tid för återhämtning och återkoppling i form av dialog är exempel på hälsosamma strategier. Dessa bör man göra till en rutin redan på arbetsplatsen. Kopplat till detta är individens eget ansvar att utveckla självkännedom och respekt.

Sammantaget ger boken en del nyttiga tips om hur man som ledare kan skapa ett samarbete som leder till friskare medarbetare. Och eftersom det är bland det viktigaste man har att tänka på som chef är boken väl värd att läsa.

Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst.

Fakta

Om boken

Samarbetshälsa

Författare: Håkan Sandberg

Förlag: Studentlitteratur i Lund

ISBN: 978-91-44-06057-6


Fakta

Toppen och botten

+ En mycket pedagogisk och välskriven bok om ett missförstått koncept i modern verksamhetsutveckling.

+ Utmärkta och vardagliga illustrationer och verbala bilder kryddar texten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.