Sambruk skapar bättre e-myndighet

I projektet Sambruk samarbetar ett 30-tal kommuner kring e-tjänstutveckling och standardiseringar med sikte på 24-timmarsmyndigheten.
– Kommuner har liknande it-behov och därför finns det stora vinster i att samarbeta kring lösningarna, betonar Janne Dicander, it- och kommunikationschef i Jönköping.

Stora omvälvningar är på gång för Sveriges kommuner. Att ställa om till 24-timmarsmyndigheten, det vill säga att kunna vara tillgängliga dygnet runt via internet, kräver förutom ny utrustning och nya tjänster även att organisationstänkandet förändras.

Mer samarbete

– Vi har ett stuprörstänkande där varje förvaltning sköter sitt, socialförvaltningen lever sitt liv och tekniska kontoret sitt. Det avspeglar sig också på it-infrastrukturen. Det är inte självklart att gränssnitten i de olika kommunförvaltningarna kan kommunicera med varandra, något som är nödvändigt om 24-timmarsmyndigheten ska fungera, konstaterar Janne Dicander, kommunikationschef i Jönköpings kommun.

Problemet gäller inte bara kommunerna. Det ser likadant ut både hos landstingen och myndigheterna.

Sambruk

I Jönköpings kommun jobbar man för fullt med att förändra organisationen och it-infrastrukturen för att förbereda för 24-timmarsmyndigheten. Det fina, betonar Janne Dicander är att man inte gör det på egen hand.

– Vi är med i projektet sambruk där ett 30-tal kommuner samarbetar kring e-tjänstutveckling och standardiseringar med sikte på 24-timmarsmyndigheten.

Det innebär, enligt Janne Dicander, att man kan dela på kostnaderna för att ta fram nya tjänster, man kan korta ledtiderna och skapa kostnadseffektiva lösningar med gemensam drift. Dessutom behöver man inte uppfinna hjulet flera gånger.

– Tillsammans blir vi också en bättre upphandlingspartner gentemot våra leverantörer. Med en gemensam standard slipper vi också kostsamma integrationssystem, understryker Janne Dicander.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.