Samla styrkorna

Förbättringsarbete Gräv inte ned dig i problem, lägg energin på styrkorna istället, då växer de. Här får läsaren både praktisk handledning, exempel och tips som utvecklar verksamheten utifrån gruppens styrkor.

Samla styrkorna

Börja ert nästa möte med att gå laget runt och fråga vad som är det bästa som har hänt sedan förra mötet. Lyssna till det som berättas och notera sedan skillnaden jämfört med om mötet startat som det vanligtvis gör. Genom att börja möten med en värdeskapande fråga tillsammans med lyssnande och en kreativ dialog kan mötena bli mer meningsfulla, energigivande och roliga. Då gynnas både kreativitet och genuin samverkan.

Detta är en av 48 värdeskapande frågor som denna handbok är fylld av. Frågorna ska locka fram det bästa i olika situationer, allt ifrån att främja ökad prestationsförmåga och produktivitet till att skapa tydliga och gemensamma riktlinjer.

Arbetssättet Styrkebaserat frågande (Appreciative Inquiry, AI) skiftar perspektivet från problem och brister till styrkor och potential. Allt handlar om att upptäcka vad som redan faktiskt fungerar och sedan låta det växa. Berättelserna är den röda tråden i arbetsprocessen som utgörs av att upptäcka framgångsfaktorer, synliggöra framtida önskvärda lägen, designa upplägg och planer samt förverkliga de aktiviteter som behövs göras. För styrkebaserad teamutveckling bygger på en laganda som ger energi och är utvecklande, och ett ledarskap från hjärtat som lockar fram det bästa hos var och en. Språket i sig själv uppmärksammas som en hjälp till att skapa kraftfulla och ofta självuppfyllande profetior – för det som vi mest frekvent frågar och samtalar om tenderar att bli vår verklighet.

Handboken ger grunderna i styrkebaserat ledar- och medarbetarskap på ett lättillgängligt sätt. Den innehåller intervjuguider och ger praktisk handledning i planerandet och genomförandet av arbetsprocessen. Dessutom presenteras tio sätt på hur man kan använda de värdeskapande frågorna. Intressant forskning om vad som skiljer högpresterande team från vanliga och lågpresterande grupper delges också.

Boken är positiv och inspirerande på ett balanserat sätt. Då arbetsplatsens kultur, klimat och värderingar ofta uppmärksammas som avgörande för framgång i kvalitetsarbetet, känns det som om nya angreppssätt med nya sätt att tänka och arbeta behövs. Därför känns det väl värt att prova denna styrkebaserade arbetsmetod för teamutveckling och se om energi och arbetsglädje frigörs samtidigt som er förmåga att lyckas ökar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.