Samlade erfarenheter av kundorientering i kommuner

Kommunerna i Falköping, Mark, Trollhättan och Tyresö har i år avslutat ett projekt där de arbetat med att stärka och utveckla kommunens strävan att anpassa både organisation och tjänster till att bli mer medborgar- och brukarorienterade. De fyra kommunerna har valt lite olika vägar och arbetssätt som kan ge inspiration till andra kommuner som står i begrepp att ta sig an detta område. Erfarenheterna från projektet finns nu samlade i skriften KommunDirekt – Hur skapar vi en organisation som fokuserar på medborgare och brukare. Skriften har sammanställts av Leif Eldås och Lars Strid och finns tillgänglig på Sveriges Kommuner och Landsting.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.