Samordnad kvalitetssäkring ska minska pappersarbetet

I Sverige finns över 50 000 livsmedelsföretag, däribland butiker och serveringar. Den övervägande delen kontrolleras av kommunerna. Många företag, framför allt tillverkare har egna system för kvalitetssäkring.

Livsmedelsverket har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda hur man kan dra nytta av livsmedelsbranschens egna kvalitetssäkringssystem i myndigheternas kontroll av livsmedelsföretag. Syftet är att minska administrationen för företagarna.

– För tillsynsmyndigheterna ökar effektiviteten om man kan använda resultat från företagens kvalitetssäkringssystem. Samtidigt är det viktigt för konsumenternas säkerhet med en oberoende kontroll, säger Ulla Nordström, chef för Livsmedelsverkets enhet för inspektioner.

Regeringen vill ha slutrapporten senast 30 april 2009.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.