Sämre framtidsutsikter bland företagare

Näringslivet Företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna sjunker rejält i november jämfört med oktober. Det visar SEB:s senaste Företagsindikator.

Sämre framtidsutsikter bland företagare
Foto: Adobe Stock

Företagsindikatorn visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna. Resultatet bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Den senaste mätningen visar att index sjunker med nio enheter, till minus två, i november.

Om

Företagsindikatorn

Demoskop genomför varje månad undersökningen Företagarindikatorn på uppdrag av SEB. Undersökningen genomfördes under perioden 20-30 oktober.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker från 26 till 18 procent. Samtidigt ökar andelen som tror på en negativ utveckling med en procentenhet, till 20 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ligger på 60 procent.

– Till slut verkar den svagare konjunkturen nå en annars motståndskraftig del av svenskt näringsliv, enmansföretagare. Allt fler ser nu att det tuffa ekonomiska läget kommer hålla i sig längre, vilket stressar många och försvårar företagsekonomin ytterligare. Utan några tydliga ljusglimtar i närtid kan det vara början på en dystrare period för egenföretagare, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández, i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.