Sämre täckning ger mindre nöjda mobilkunder

Förbättringsarbete Kundnöjdheten hos mobiloperatörerna svajar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex undersökning Mobiltelefoni 2015.

På privatsidan tappade operatörerna kundnöjdhet sedan toppnoteringen 2009. De senaste tre året har kundnöjdheten där stagnerat. På företagssidan får operatörerna sämre betyg än i fjol. Täckningsproblem slår direkt på kundnöjdheten. Telia som tidigare varit starka på det området har fått en dramatisk försämring jämfört med tidigare år.

Andelen klagomål är höga i branschen, var tredje företagskund och var fjärde privatkund har haft anledning att klaga under året. Kunderna upplever dessutom att en tredjedel av dessa klagomål inte blir lösta.

Överlag beskriver Svenskt Kvalitetsindex förtroendet för telekombranschen som relativt lågt, till exempel i jämförelse med bankbranschen som trots medial granskning ligger högre än telekom. Det som krävs för att öka kundnöjdheten är en satsning på såväl image och förväntningar som service, produktkvalitet och prisvärdhet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.