Samtal som stärker

Hur jobbar du bäst? Vet din chef om det? Författaren John Steinberg tror på att ställa de rätta frågorna.

– Människor som mår bra och utnyttjar sina styrkor producerar bra resultat. Jag vill påvisa genvägar till att hitta just styrkor och talanger. Samtal är chefens främsta verktyg, och kvaliteten på frågorna man ställer påverkar den kvalitet på tänkande och handlande som man får tillbaka, säger John Steinberg som nu utkommer med Hitta styrkorna på Liber förlag.

I boken beskriver Steinberg en metod för att optimera samtalen mellan medarbetarna på en arbetsplats, en retorisk modell han kallar styrkesamtal. Fokus ligger på att hitta de bästa egenskaperna hos varje enskild individ, chef som anställd.

– På mindre än tre minuter kan man få fram väsentligheter som går att bygga vidare på – bara man vet vad man ska fråga. I boken ger jag massor av praktiska exempel och en god teoretisk ram. Inspiration och verktyg – allt i ett, säger John Steinberg

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.