Samverka bättre

Att genom samverkansprojekt bygga broar och på så vis uppnå synergier och högre effektivitet har blivit ett allt vanligare fenomen inom offentlig sektor. Men när två kommuner ska samverka blir utfallet inte alltid det eftersträvade. I boken Samverkan i kommuner och landsting – en kunskapsöversikt ger författarna inblick i befintliga samverkansprojekt, både mellan kommuner och mellan vård- och omsorgsenheter inom närsjukvård. De redogör för teorier kring ämnet, och strävar också efter att lägga grunden för ett stöd för bättre samverkan framöver. Boken ges ut av Studentlitteratur och riktar sig främst till politiker och beslutsfattare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.