Sänkte sjukfrånvaron med en tredjedel

Långsiktigt arbetsmiljö- och hälsoarbete ger resultat. Det visar exemplet Munkfors kommun där sjukfrånvaron har minskat med nästan 30 procent på två och ett halvt år.

År 2002 gick Munkfors kommun med i Sunt liv, försäkringsbolagets AFA:s arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting. I kommunen kallas projektet Friskusmunken. På två och ett halvt år har Munkfors lyckats sänka sjukfrånvaron med 11 dagar per anställd. Det motsvarar en minskning på 29,1 procent. Målet är att halvera sjukfrånvaron på fem år; från 37,7 dagar år 2002 till cirka 18 dagar per anställd och år 2007.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.