Sanningen är inte så hemsk som man tror

Kvalitetssystem Så kul att vår Iso-enkät engagerar er läsare. Vi är överväldigade av er respons och stort tack till er som svarat.

Sanningen är inte så hemsk som man tror
Foto Mikael Sjöberg.

Vi har lusläst all öppna svar och de är verkligen en källa till inspiration, bekräftelse och förvåning ibland. Vi är medvetna om att det inte är en vetenskaplig undersökning. Men av alla svar som vi har fått ser vi tendenser, mönster och riktningar och min erfarenhet är att bakom en röst finns minst tio andra som nickar instämmande.

Därför valde vi att inte ignorera svaren som pekar på att det är för olika krav på de som blir certifierade. Det var ingen specifikt ställd fråga om det i enkäten utan det var en åsikt som flera tog upp oberoende av varandra. Det som gör det svårtolkat är hur många som står bakom denna uppfattning. Antingen är det en angelägen fråga som behöver diskuteras eller så är det som Swetic säger, helt naturligt, då det handlar om bedömningar och bakom dem står människor. Hur man än reglerar i riktlinjer är vi till syvende og sidst människor som ska tolka detta.

Suga upp signaler
Om vi nu ska ha ett riskbaserat arbetssätt, som nya versionen av Iso 9001 bygger på, så är det helt naturligt att reflektera kring och suga upp signaler som tyder på att något osar katt. Utan att bli alltför konspiratoriska. Hålla örat mot marken, prata om saker och låta olika tankar komma till tals kan ju vara ett sätt att ligga steget före.

Men utifrån det faktum att vi människor helst stannar kvar i våra mysiga status quo-lägen, som vi skriver om i nudgingartikeln, plus det faktum att vi i princip bara tar till oss bekräftande information talar för att vi lätt viftar bort det som verkar lite jobbigt.

Gruva sig innan
Om man ändå ser sanningen i vitögat så brukar den inte vara så hemsk som man tror. Det är innan man sätter sig in i frågan som den är stor, jobbig och alldeles, alldeles för besvärlig. Det är samma fenomen jag genomlider när källarförrådsrensingen står för dörren. I flera månader kan jag gruva mig för hur lång tid det kommer att ta och hur många jobbiga beslut jag kommer att ställas inför. Farmors handknutna ryamatta som legat ihoprullad i tio år. Ska den få ligga kvar? Eller fuskpälsen från 80-talet med jätteaxelvaddar? Den kanske är modern igen? Ja, ni förstår hur mitt källarförråd ser ut. Men, när man väl står där tar det inte fyra dagar utan fyra timmar och det var inte så traumatiskt och lättnaden efter är underbar.

Så ta det för vad det är. Kvalitetsmagasinet vill vara ert bästa forum för kvalitetsfrågor, båda bekväma och besvärliga. Det viktiga är att ni kommer till tals.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.