Satsa på medarbetarna

Det talas i många sammanhang om att satsa på sina medarbetare och hur viktigt det är med olika former av intern- och vidareutbildningar. Ändå kan man fråga sig om många verksamheter och företag verkligen investerar så mycket resurser som det skulle behövas. Frågan är om inte allt för många ser investeringar på detta område som en kostnad? Är tiderna dåliga drar man sig förmodligen att ta hjälp av dyra konsulter eller att åka iväg regelbundet till olika kursgårdar för att genomföra utbildnings- och personalutvecklingsinsatser.

Men istället för att fråga sig om man har råd med att satsa fullt ut på dessa personalutvecklande insatser, borde man kanske fråga sig om man har råd att avstå? Undersökningar pekar nämligen på att en dåligt fungerande verksamhet får ut 40 procent mindre av sina medarbetare än en verksamhet som fungerar bra och där personalen är engagerad och kreativ. Med andra ord, en 40 procent effektivare organisation innebär att varje satsning på personalen förmodligen går att räkna hem, även om verksamheten i fråga fungerar tämligen väl.

Ett företag som insett detta är Ikanobanken, där vd Eva Engdahl talar om att man som ledare måste satsa på att utveckla de människor som man arbetar med. Hennes devis är just att människor ofta har betydligt större potential än de visar på jobbet. Som ledare menar hon att det är hennes uppgift att få medarbetarna att mer använda hjärta och hjärna i sitt dagliga arbete. Det är också förklaringen till att man på Ikanobanken lägger stora resurser på internutbildningar, där man försöker få de anställda och de olika avdelningarna att arbeta bättre tillsammans. Även om det är svårt att räkna om nyttan av dessa satsningar i pengar, är Eva Engdahl säker på att investeringarna räknas hem. Dessutom ger utbildningsinsatserna de anställda större självkännedom och minskar därmed antalet konflikter och ökar trivseln. Bara det är gott nog.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.