Satsning på ensamkommande barn kan vinna Leanpriset

Förbättringsarbete Sex svenska organisationer har gått vidare som finalister till årets upplaga av Svenska Leanpriset. En av de nominerade är Sigtuna kommun som bland annat jobbat med att utveckla arbetet med ensamkommande barn.

Sigtuna kommun inledde för några år sedan sin egen variant på Leanarbete under namnet Framtidskraft. I princip har alla kommunala förvaltningar och bolag påbörjat ett praktiskt förändringsarbete. En av de enheter som nu gått till final i Svanska Leanpriset är enheten för ensamkommande flyktingbarn på Individ och familjeomsorgsförvaltningen.

Enheten har haft som mål att samtliga barn som kommer till kommunen, oavsett om de har permanent uppehållstillstånd eller är asylsökande, ska få genomgå en utredning för att kartlägga barnets behov och möjliggöra att de får rätt insatser direkt. Det kan vara placering på ett boende för ensamkommande, ett familjehem och, i vissa fall, behandlingshem, för att barnet ska få känna den trygghet hen behöver. Sedan målet sattes har omkring hundra barn utretts. Det nya sättet att arbeta säkerställer att alla utredningar för ensamkommande barn och ungdomar är rättssäkra och öppnas och avslutas i tid.

En sak som har förbättrats markant hos enheten för ensamkommande flyktingbarn är samarbetet med skolan, vilket gör att de får veta vad som händer i barnets liv från de som arbetar närmast barnet.

Även Barn och ungdomsförvaltningen visar på goda resultat i sitt Leanarbete, vilket visat sig i SKL:s årliga rankning av Sveriges skolor. Sigtuna kommun har under det senaste året klättrat från plats 257 till plats 47.

Svenska Leanpriset delas ut den 6 oktober. Förutom Sigutna Kommun är de nominerade Atlas Copco i Tierp, Mekonomen Grossist i Strängnäs, Nolato Meditech i Hörby och Lomma, Saba Frukt och Grönt i Helsingborg och Sundsvalls kommun.

Detta har Sigtuna kommun gjort:

  • Värdegrundsarbete. Värdegrunden är även en utgångspunkt för utvecklingsarbetet där omställningen från traditionell styrning till värderingsstyrning är centralt. Kommunens styrmodell utvecklas för att gå i linje med ”Framtidskraft”. Syftet är att stötta ständig förbättring och samtidigt säkra en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna. Systemet har förenklats, vässats och kommunicerats för öka fokus på resultat och stärka ett systematiskt arbetssätt.
  • Kompetensutveckling. Medarbetare och chefer kompetensutvecklas med de ledarskapsförmågor som behövs för att leda en ständigt utvecklande organisation. För att rusta medarbetare för sitt nya uppdrag finns möjligheten att gå Sigtuna kommuns Akademi.
  • Leaninspiration. Utvecklingsarbete är Leaninspirerat men styrs av verksamhetens behov. Detta innebär att användandet av Leanverktyg helt anpassas efter vilken utmaning verksamheten står inför.
  • Bred satsning. I princip alla kommunala förvaltningar och bolag har påbörjat förändringsarbetet i praktiken. Under två år över 30 piloter genomförts. Parallellt pågår även förvaltningsövergripande förbättringsarbeten där kommunens skolutvecklingsprogram är ett exempel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.