Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Digitalisering Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Flera rapporter pekar på att cyberattacker ökar i omfattning både i antal och i storlek. Det är också en trend som förväntas fortsätta i takt med att allt fler produkter blir uppkopplade.

– Kombinationen av det ökande antalet uppkopplade produkter och den ökande risken för cyberattacker gör att förtroendet för digitala lösningar är hotat, vilket kan leda till att Sverige inte utnyttjar digitaliseringens fulla potential, säger Tommy Schönberg på Vinnova, som är ansvarig för det nya programmet.

För att Sverige ska kunna vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter måste användarna känna sig trygga i de lösningar som utvecklas, menar han:

– Därför är det viktigt att satsa på innovation inom det här området.

Vinnova satsar nu närmare 200 miljoner kronor fram till år 2020 för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Några områden som Vinnova särskilt lyfter fram är transporter med uppkopplade och självkörande fordon samt vård och hälsa, där medicinteknisk utrustning, appar, journaler och andra system genererar stora mängder hälsodata. Även inom industrin ökar riskerna när graden av uppkoppling ökar och angrepp kan leda till kostsamma konsekvenser i produktionen.

Förhoppningen är att den nya satsningen ska leda till innovativa lösningar som ökar säkerheten, som till exempel krypteringar för säkrare molntjänster eller säkerhetslösningar för uppkopplade system i industrin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.