Sätt socialt ansvar på kvalitetskartan

Miljö, arbetsvillkor och säkerhet. Jämställdhet, respekt och samhällsengagemang. Socialt ansvarstagande är ett begrepp med ett stort hjärta. Det handlar om att se längre än ekonomi, att bry sig om både människor och den miljö man lever och verkar i.

På sätt och vis ligger inte kvalitetsbegreppet så långt ifrån detta. I alla fall inte om man ser hur begreppet har utvecklats. Kvalitet handlar idag också om att jobba för en långsiktig positiv utveckling, att vårda sina resurser och se till att medarbetarna fylls av engagemang i arbetet.

Men ändå är det inte självklart att socialt ansvar är en del i verksamhetsstyrningen. I den undersökning bland er läsare som KM presenterar i detta nummer är det tydligt att det finns en stor osäkerhet kring socialt ansvarstagande. Vad innebär det? Var kommer frågan in i verksamheten? Och vad innebär det för rollen som kvalitetsansvarig?

Att socialt ansvarstagande är en kraft att räkna med i framtiden råder det däremot ingen tvekan om. Det går inte att komma undan med att man inte har koll på hur arbetsvillkoren ser ut för underleverantörer i tredje världen. Att barn sitter och demonterar uttjänta produkter eller att ett olyckligt utsläpp av olja eller kemikalier kan drabba ett helt samhälle för lång tid framöver. Här räcker det inte med goda policys. Det gäller att ha stenkoll. Arbetet måste in i den dagliga verksamheten.

Ordet engagemang kommer ofta upp när man berättar om ett lyckat kvalitetsarbete. Och kanske kan socialt ansvarstagande fånga in detta viktiga engagemang till kvalitetsarbetet. Även om du inte har koll på var begreppet landar i just er verksamhet eller vilken betydelse det kan få framöver, så kan det vara värt att agera nu. Ta chansen, och se till att det blir just du som får knipa tag i den frågan!

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.