Schablonbild motverkar riskinformation

Forskaren Maria Högvall Nordin har studerat hur skogsarbetare ser på sitt jobb. Hon konstaterar i sin avhandling att de schablonbilder kring yrket arbetarna bär med sig inte är verklighetsförankrade. Skogsarbetarnas attityder gör att de blir mindre mottagliga för information kring risker och att de negligerar riskerna. Det uppger webbportalen Arbetsmiljöupplysningen.

Maria Högvall Nordin forskar i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet, med fokus på arbetsmiljökommunikation. I sin avhandling, som utgår från djupintervjuer med skogsmaskinarbetare och tidningsanalyser, identifierar hon fyra schablonbilder hos yrkeskåren.

Alla schablonbilderna innehåller ganska lite om belastningsskador, som är ett problem i branschen. Dagens skogsarbetare riskerar till exempel musarm på grund av det stressiga arbetet vid maskinens instrumentbräda, men särskilt i två av schablonbilderna, som är mer macho-betonade, finns inte risken för musarm med i föreställningsvärlden.

Maria Högvall Nordin drar slutsatsen att det är viktigt att göra en högkvalitativ målgruppsanalys, så att budskapet kan anpassas utifrån gruppens schablonbilder. Då kan man lyckas med riskinformation och arbetsmiljökommunikation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.