10 tecken på bristande kvalitetskultur

Företagskultur Finns det brister i er kvalitetskultur? Här är några varningstecken som du bör se upp med.

10 tecken på bristande kvalitetskultur

1. Vd och andra ledande befattningshavare diskuterar sällan kvalitet, än mindre prestationer i förhållande till kvalitetsmål.

2. Företagets kvalitetsvision är antingen obefintlig eller har minimal koppling till affärsstrategin.

3. Chefer sätter inte kvalitet i första rummet eller så är de motvilliga att ta sig an kvalitetsinitiativ överhuvudtaget.

4. Organisationen har få eller inga sätt att återkoppla arbetet med ständiga förbättringar.

5. Företaget saknar formella mekanismer för att samla in och analysera kundernas synpunkter.

6. Data som används för resultatutvärdering har minimal eller ingen koppling till kvalitetsmål.

7. De anställda känner inte till företagets kvalitetsvision och värderingar eller, vilket är ännu värre, ser dem enbart som slagord.

8. Kvalitet betonas inte i utbildning och utveckling.

9. Nyanställda får ingen introduktion till organisationens kvalitetsvision och värderingar.

10. Organisationen upplever ofta bakslag på grund av bristande kvalitet, ofta handlar det om små saker.

En god kvalitetskultur är viktig för att komma loss i kvalitetsarbetet. I rapporten Culture for Quality har den amerikanska kvalitetsorganisationen ASQ tillsammans med Forbes Insights gått på djupet för att beskriva vad en kvalitetskultur består av. Läs mer här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.