Ser du kunden?

Förbättringsarbete Kunden är osynlig i våra verksamheter. I alla fall om man ska tro Sverigestudien. Kostnadsjakt, ansvar och resultat är de värderingar vi arbetar efter. Kan det verkligen stämma? Vad innebär det i så fall för kvalitetsarbetet?

Poängen med kvalitetsarbete är att utveckla verksamheten utifrån de behov som kunderna har. Gör man det på ett bra sätt kommer vinsterna av sig själva, inom allt från ekonomi och miljö till kundnöjdhet och trivsel på arbetsplatsen. Men i många verksamheter tycks det vara helt andra krafter som styr. Kunderna är självklart viktiga, men det verkar saknas intresse, eller tålamod, att ta kundens perspektiv som utgångspunkt för utveckling.

Samtidigt anar jag att det är en förändring på gång. Sociala medier, ny teknik och ökad globalisering öppnar för helt nya möjligheter till kunskap och samarbete. Oavsett om det handlar om sjukvård, produktutveckling eller tjänster så är det allt fler som ser till att bygga relationer och dra nytta av kunders idéer och synpunkter för att vässa sin verksamhet.

I detta nummer delar flera olika verksamheter med sig av sina erfarenheter av kundorientering. Det handlar om att se in i sin egen värld genom någon annans ögon, upplevelser och erfarenheter. Att upptäcka nya möjligheter, utan att hämmas av den egna bilden av verksamhetens inbyggda begränsningar.

Med detta inte sagt att kunden alltid har rätt. Men kunden kan ha en poäng som vi själva lätt missar. Här tror jag att du som kvalitetschef spelar en viktig roll för att hitta den väg som leder till framgång för just din verksamhet. För visst ser du kunden?

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.