Servicekvalitet allt viktigare för bankkunderna

Nöjdheten minskar bland företagskunderna men är fortsatt hög bland privatkunderna. Det visar Svenskt kvalitetsindex översyn av bankerna.

När kunderna sätter svenska bankerna under luppen visar det sig att SEB är den stora förloraren bland privatkunderna och Swedbank bland företagskunderna. Anledningen är att bilden av bankernas pålitlighet har minskat betydligt, och särskilt för dessa två. Handelsbanken får tillsammans med Sparbankerna högst betyg av företagskunderna men lojaliteten och förtroendet bland företagskunderna är den lägsta sedan 2001. Bland privatkunderna är Länsförsäkringar bank i topp.

Konkurrensen hårdnar

Årets mätning visar också att servicekvalitet har blivit allt viktigare för kundnöjdheten och då särskilt bankernas personliga service och råd. Allra viktigaste är dock fortfarande produktsortiment och att kunderna kan utföra sina bankärenden tryggt och säkert. Men konkurrensen om kunderna hårdnar. Allt fler kunder ser alternativ till sin huvudbank och skulle de välja huvudbank igen, är det många som skulle välja en annan leverantör.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste