Sex projekt vidare till final

Kvalitet Av 468 bidrag är det nu klart vilka sex som gått vidare till finalen för Götapriset. I november vet vi vem vinnaren är.

Götapriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. Vinnarna offentliggörs i samband med Kvalitetsmässan i november.

De sex finalisterna är:

Boost by FC Rosengård

Projektet syftar till att förbereda långtidsarbetslösa ungdomar för arbete eller studier. Boost by FCR antar ett holistiskt synsätt i en innovativ modell. Individuellt anpassat program med tre inriktningar: arbete, studier och hälsa.

Nyanlända i Åre kommun skapar utveckling och mångfald i glesbygden

Genom ett kreativt och engagerat integrationsarbete har en modell för samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor blivit ett framgångskoncept som även visar sig resultatmässigt.

Landsbygdsutveckling kräver helhetssyn

Genom att startat Sveriges första digitala lanthandel samtidigt som man inspirerat efterföljare i andra orter, är motorn bakom en servicepunkt med bland annat SFI-undervisning och sjuksköterskemottagning.

Uppströmsarbetet

Genom ett långsiktigt, systematiskt arbete har utsläpp av miljögifter till reningsverket minskats. Resultatet är ett mycket renare slam, mindre skadliga ämnen i vattnet och en bättre miljö för örebroarna.

Bättre miljö med smarta papperskorgar – effektivare parkförvaltning med smarta skräpkorgar

Ett hållbarhetsprojekt som lett till en minskning av soptömning med 70 procent. 153 smarta papperskorgar, som är solenergidrivna, har placerats ut i Stockholms innerstad. Papperskorgarna packar sopor själva och talar om när de behöver bli tömda.

”Humanitär hållbarhet” – värmeljus blir benprotes

Deltagarna på Daglig verksamhet Linden arbetar sedan ca 2,5 år tillbaka med återvinning av aluminium från uttjänta värmeljus. Det återvunna aluminiumet transporteras och skänks till en humanitär hjälporganisation i Thailand som tillverkar benproteser, som sedan skänks till behövande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.