Sex Sigmas metodik gav prestigefullt pris

Utmärkelse Adam Rönnbäck och Simon Larsson Turtola vid Luleå tekniska universitet har tilldelats SFK:s pris för bästa masteruppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Examensarbetet visar bland annat hur Sex Sigma i kombination med experimentell metodik kan användas för att angripa komplexa kvalitetsproblem.

Sex Sigmas metodik gav prestigefullt pris
Adam Rönnbäck och Simon Larsson Turtola.

Svenska Förbundet för Kvalitet delar årligen ut ett pris till minne av kvalitetslegendaren Olle Jonson, som under sin tid arbetade aktivt med att stärka utbildningen inom det kvalitetstekniska området, både nationellt och internationellt. Under en tid var han även ordförande för European Organisation for Quality, EOQ.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I år går priset till Adam Rönnbäck och Simon Larsson Turtola för examensarbetet ”Utredning av tillverkningsinducerande avvikelser i fiberförstärkt komposit genom blandningsexperiment”.

Arbetet har utförts på uppdrag av ABB Composites i Piteå, som tillverkar högpresterande komponenter av polymera kompositmaterial till högspänningsindustrin.

Kvalitetsutmaningar

Bakgrunden är att tillämpningen av fiberförstärkta polymerkompositer ökat kraftigt på senare år inom flertalet högteknologiska branscher. Kombinationen av låg vikt, stor designflexibilitet och mekaniska fördelar har gjort materialet användbart inom allt fler områden, som till exempel flyg-, fordons-, försvars- och vindkraftsindustrin.

Men trots materialets framfart är de kvalitetsavvikelser som förekommer vid tillverkning fortfarande en utmaning, vilket orsakar kassationer, miljöbelastning och försvårad produktetablering för industriaktörer.

Adam Rönnbäcks och Simon Larsson Turtolas arbete bygger på experiment i laborationsmiljö där man statistiskt undersökt hur ett flertal materialegenskaper kan styras och kontrolleras genom att förändra proportionerna av ingredienserna. Detta gjordes genom så kallat blandningsexperiment, en fördjupad gren inom den statistiska metodiken försöksplanering (Design of Experiments).

Sex Sigma

Arbetet har bedrivits som ett Sex Sigma-projekt enligt problemlösningsmetodiken DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) och visar hur den kan användas för att angripa komplexa kvalitetsproblem.

– Sex Sigmas metodik och angreppssätt, med dess tydliga projektstruktur och resultatfokus, ger ett helhetsperspektiv och djup förståelse för problem, produkt och process. Genom den förståelsen effektiviserades planering, utförande och analys av våra experiment, vilket var avgörande för att lyckas identifiera och verifiera rotorsaken till problemet, säger Adam Rönnbäck.

Guidning för fler

Slutsatsen är att det är möjligt att uppnå reducerade avvikelser och kvalitetsförbättringar genom att förändra sammansättningen av de ingredienser som ingår i kompositmaterialet. De insikter som kommit fram genom arbetet förväntas medföra betydelsefulla besparingar, ökad konkurrenskraft och förhöjd kvalitetsmedvetenhet för företaget.

– Trots att arbetets resultat är avgränsade är däremot angreppssättet i sin helhet inte bundet till någon viss industri. Systematiken i vårt utförande kan ge guidning till liknande förbättringsprojekt med blandningsexperiment och Sex Sigma i fokus. Förhoppningsvis kan vårt examensarbete hjälpa fler industrier att minska sina kassationer, sin miljöpåverkan och samtidigt utveckla sitt kvalitetsarbete, förklarar Simon Larsson Turtola.

World Quality Day

Adam Rönnbäck och Simon Larsson Turtola tilldelades Olle Jonsonpriset 2020 i samband med World Quality Day, som i år genomfördes som ett digitalt event.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste