Sicko på svenska

Michael Moores nya film Sicko väcker just nu mycket uppmärksamhet för sitt fokus på den amerikanska sjukvården och dess missförhållanden. Det är också många som stämmer in i hyllningskören. Men även om jag tillstår att Moore är en rasande skicklig filmmakare så har jag svårt att ta till mig budskapet fullt ut, det är alldeles för vinklat och ger bara en sida av myntet. Självklart har det amerikanska vårdsystemet stora brister då stora befolkningsgrupper står utanför försäkringssystemet, men samtidigt så är USA det land som lägger ut mest pengar per person på sjukvård i världen.

Och tänk er om vi skulle släppa loss Michael Moore att granska den svenska sjukvården ur sitt perspektiv. Hur skulle orimligt långa vårdtider, gräddfiler för den med rätt plånbok och kontakter speglas i en dokumentär. Och hur används egentligen resurserna. Jag är övertygad att Michael Moore med ”rätt vinkling” skulle kunna åstadkomma en mycket negativ bild av den svenska sjukvården, trots att många instämmer i påståendet att vi på det stora hela har en väl fungerande vårdapparat.

Men mycket i den svenska vårdmodellen kan bli bättre. Magnus Lord, strategisk chef på universitetssjukhuset i Lund, menar att svensk sjukvård präglas av massproduktion och stordrift som håller en mycket låg produktivitetsnivå. Men i Lund har man sedan ett år tillbaka arbetat med Lean, för att förkorta ledtiderna. Det har gett ett tydligt kundfokus med processinriktning och i ett antal pilotprojekt lett till minskade vårdköer. En effektivare resursanvändning visar exempelvis på möjligheter att korta utredningstider för livmodercancer från tre veckor till tre dagar. Och utredningstiden för ADHD-patienter kan kortas till sex veckor mot tidigare tre till fyra månader.

Detta är bara några exempel och man anar en oerhörd potential genom ett bättre resursutnyttjande. Frågan är bara om det behövs en Michael Moore för att få fart på effektiviseringar i den svenska sjukvården, något som kommer patienterna till bästa.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.