SIQ får sex miljoner från Nutek

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, har beviljats sex miljoner kronor från Nutek för verksamhetsåren 2005 till 2007. Bidraget ska stärka institutets möjligheter att satsa på kvalitetsutveckling för små och medelstora företag. I och med att anslaget avser en treårsperiod hoppas Nutek att SIQs förutsättningar för en mer långsiktig verksamhet förbättras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.