SIS leder globalt arbete för etik

De båda standardiseringsorganisationerna SIS, Swedish Standards Institute och Brasiliens motsvarighet ABNT, ska tillsammans med företag och organisationer från hela världen arbeta fram en standard inom området Social Responsibility (SR).

– Detta är en stor möjlighet för både Sverige och svenska företag och organisationer. Arbetet kommer att starta runt årsskiftet, och projektet är öppet för fler företag och organisationer som vill vara med och påverka innehållet i den kommande standarden, berättar Kristina Sandberg, SIS, projektansvarig för det nya globala sekretariatet.

Den färdiga standarden kommer att underlätta företags, organisationers och myndigheters ansvarstagande i etiska frågor. Syftet med arbetet är att få fram enkla riktlinjer som är användbara för icke-specialister. Standarden kommer innehålla gemensamma definitioner och utvärderingsmetoder, vilket ökar möjligheten att jämföra hur olika aktörer hanterar arbetsmiljö, arbetsvillkor och andra sociala frågor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.