Sis vd får hög post i Europa

Standard Annika Andreasen, vd på SIS, har utsetts till en av de högsta posterna i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Sis vd får hög post i Europa
Annika Andreasen, vd SIS.

Hon får rollen som ”Vice-President Technical”, vilket i korthet innebär ordförandeskapet för CEN:s tekniska styrelse, som ansvarar för ledning och arbetsprogram för alla kommittéer.

Vad innebär rollen som ordförande för CEN:s tekniska styrelse?

– Som ordförande i CEN:s tekniska styrelse är man en av fyra vice ordförande i CEN med ansvar  för standardiseringstekniska frågor och beslut, dvs alla frågor och beslut som berör standardisering. Som vice ordförande sitter man i CEN:s styrelse och tillsammans med presidenten för CEN och de två övriga vice ordförandena ingår man i ledningen av CEN.

Vilken typ av frågor kommer du att hantera?

– Utöver de frågor och beslut som rör standardisering är man delaktig i frågor och dialog med EU och Kommissionen för att till exempel hantera systemet för harmoniserade standarder.

Under våren släppte EU en ny industristrategi. Hur kommer den att påverka standardiseringsarbetet?

– Industristrategin pekar på ett antal områden som är viktiga där standardisering behöver säkerställas och drivas för att säkerställa ett hållbart och konkurrenskraftigt Europa. Här är det viktigt att säkerställa samarbetet med den internationella standardiseringen inom ISO och att den även framöver är harmoniserad med Europa-standardiseringen.

– Industristrategin säger också att standardiseringsstrategin ska uppdateras och att regelverket för standardisering (förordning 1025) ska ses över, vad detta kommer att innebära vet vi ännu inte. Som vice ordförande kommer jag ha en större möjlighet till insyn och påverkan och kommer kunna bidra till utvecklingen av CEN ännu lite mer.

Vilken/vilka frågor tror du blir tongivande för CEN de närmaste åren?

– För att vara konkurrenskraftiga som organisation har CEN lagt en strategi för 2030. Att realisera denna strategi är en huvudprioritering, detta kommer att kräva en förändring av  hur vi arbetar och tar fram standarder men också hur vi möter helt nya behov som kommer med innovation och ny teknik. Utöver detta kommer Brexit och industristrategin att påverka och implementeras vilket kommer att påverka standardiseringssystemet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.