Sju kommuner lär av varandra

Benchmarking Sveriges kommuner och landsting har startat ett pilotprojekt, Modellkommuner för jämställdhet, där sju kommuner delar metoder och erfarenheter av jämställdhetsarbete.

Sju kommuner lär av varandra
Rickard L Eriksson

Under det år som pilotprojektet genomförs får de möjlighet att lära av varandra, genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt. Tonvikten ligger på styrning och ledning, vilket innebär att politiker, chefer och nyckelpersoner deltar.

Projektet rullar sedan vidare genom att de sju deltagarna i piloten utgör noder i varsin ny grupp kommuner som ska lära av varandra. Efter ytterligare år kommer dessa i sin tur att utgöra noder i nya grupper. Projektet i sin helhet är tänkt att löpa fram till 2018.

Att säkerställa likvärdig service till invånarna oavsett kön har en tydlig koppling till kommunernas kvalitetsarbete. Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, deltar därför som processtöd i piloten.

Kommunerna som deltar i pilotprojektet har valts ut för att de har lång och bred erfarenhet av jämställdhetsarbete. De deltagande kommunerna är Piteå, Umeå, Örebro, Jönköping, Eskilstuna, Kalmar och Malmö.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.