Sju vanor som leder dig rätt

Ledarskap I De sju goda vanorna får du ta del av principer och synsätt för självledarskap som går betydligt djupare än i de flesta böcker. Här diskuteras viktiga aspekter av livet, som hur du vill vara som människa och hur vill du leva ditt liv. Först när du kan leda dig själv blir du en förebild och kan leda andra.

Sju vanor som leder dig rätt

Framställningen vilar på sju vanor för mänskliga relationer. Några av vanorna handlar om att bli en oberoende människa, som tar ansvar för sitt liv. Dessa ”personliga segrar” är:

1. Var proaktiv. Genom att arbeta förebyggande med dig själv istället för att oroa dig för omständigheterna kan du påverka omständigheterna. Se dig själv som orsaken till det som händer i ditt liv och ta ansvar för resultaten.

2. Börja med slutet i sikte. Sätt upp mål i stort och smått och grunda dem på de värderingar du vill leva efter och vad du prioriterar i livet. Vad vill du att folk ska säga om dig och ditt liv på din begravning? Skapa en vision och håll den levande.

3. Gör det viktigaste först. Planera din tid så att du ägnar dig åt det som är viktigt i stället för det som är akut. Prioritera det som tar dig närmare din vision och dina mål. Effektiva människor är inte probleminriktade utan möjlighetsinriktade. De tänker förebyggande.

Tre andra vanor utgår ifrån att framgång förutsätter ”ömsesidigt beroende” med andra.

4. Tänk alltid vinna-vinna. Se dina motparter som samarbetspartner. Sträva efter att hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar som båda vinner på, inte kompromisser som båda ser som förluster. Kärnan i vinna-vinna är förtroende, att skapa ett emotionellt bankkonto.

5. Försök förstå, sedan att bli förstådd. De flesta lyssnar inte för att förstå utan för att svara. När du lyssnar empatiskt på andra kommer de att lyssna på dig. Empatiskt lyssnade är en stor insättning på det emotionella bankkontot. Bli därför bättre på att kommunicera genom att lyssna bättre.

6. Skapa synergi. Synergi innebär att helheten är större än summan av delarna. När du förstår drivkrafterna hos andra uppstår möjligheten till synergier där alla parter vinner på samarbete. Det leder till resultat som är omöjliga att nå på egen hand.

Den sjunde vanan handlar om ständig personlig utveckling, en motsvarighet till ständiga förbättringar:

7. Vässa sågen. Ta hand om dig själv på det fysiska, mentala och sociala planet. Genom att dagligen avsätta tid för både träning, läsning och utveckling håller du dina sinnen skarpa och energin uppe. Tänk på att verklig förändring sker inifrån och ut.

Även om en del råd känns igen beskrivs de i boken på ett annat sätt och sätts in i en tilltalande helhetsmodell. Texten växlar mellan konkreta exempel och mer filosofiska, och ibland svårlästa, avsnitt. Varje kapitel avslutas med övningar som gör budskapet praktiskt och lättare att ta till sig. Men det är definitivt ingen bok man sträckläser.

För att få nya perspektiv på utvecklingen av din relation med dig själv och andra är boken absolut läsvärd. Du kommer säkerligen att omvärdera hur du ser på dig själv och din omvärld efter att ha läst boken.

Fakta

De 7 goda vanorna

Författare: Stephen R Covey

Förlag: Lava Förlag

ISBN 978-91-87769-39-9


Fakta

Plus och minus

+ Ger en mycket intressant och tänkvärd helhetssyn över hur du kan leda din personliga utveckling på ett systematiskt sätt.

+ Din syn på dig själv och din omvärld, samt hur denna kan utvecklas påverkas när du läst boken.

– En del begrepp kunde ha förklarats mer konkret för att underlätta förståelsen. Läsningen störs av många märkliga avstavningar och en del tryckfel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.