Sjuka som går till jobbet riskerar förtidspension

Att gå till jobbet fast man är krasslig kan få konsekvenser både för hälsan och för arbetsgivaren. Sjuknärvaro och sjuk- och aktivitetsersättning har ett statistiskt samband, enligt ett aktuellt forskningsprojekt.

Sjuka som går till jobbet riskerar förtidspension

Det är dags att skaffa mer kunskap om vad som händer när sjuka går till jobbet i stället för att stanna hemma, menar Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

– Det här är ett ganska nytt forskningsområde och det finns en hel del intressant att titta närmare på. Vi vet att många ibland går till jobbet när de är sjuka; det är bara att se till sig själv. Sjuknärvaro är därför lika viktig att studera som sjukfrånvaro, säger han.

Sjuka på jobbet får oftare förtidspension

Nyligen presenterades en studie som Gunnar Bergström genomfört tillsammans med forskarkollegor från Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Den visar att hög sjuknärvaro har ett samband med framtida sjuk- och aktivitetsersättning, det vill säga det som tidigare hette förtidspension.

– Vi vet inte exakt vilka orsakssambanden är, men vi ser att högre sjuknärvaro hänger ihop med sjuk- och aktivitetsersättning.

Studien bygger bland annat på de intervjuer som Statistiska Centralbyrån (SCB) regelbundet gör med svenskar om deras arbetsliv, där det ingår frågor om hur ofta man går till jobbet mer eller mindre krasslig. Detta material jämfördes med uppgifter från försäkringskassan. Personerna följdes som längst i tolv år (2002-2014).

– Redan vid en sjuknärvaro på två, tre gånger under ett år ökar risken för framtida sjukaktivitetsersättning. För dem som var sjuknärvarande fyra gånger eller mer ökade risken ännu mer, berättar Gunnar Bergström.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper

Långsiktigt verkar det alltså inte bra att gå till jobbet om man inte är på topp, även om det känns kortsiktigt nödvändigt.

Diagnoser behöver analyseras

Någon specifikation av olika diagnoser finns inte i materialet, så det går inte att säga om vissa typer av sjukdomar oftare hänger ihop med sjukpension. Snuva, ryggont, psykisk ohälsa eller benbrott hålls inte isär.

– Det är ju heller inte självklart att det är dåligt för alla att vara på jobbet när de inte är fullt friska. Är man exempelvis tillbaka på jobbet efter rehabilitering eller har varit sjukskriven länge kan det vara positivt att komma tillbaka till jobbet och återfå normala rutiner, säger Gunnar Bergström.

Vad ska man då göra med dessa nya rön?

– Om man är medveten om att sjuknärvaro leder till kostnader kan det kanske motivera förbättringar i arbetsmiljön som på sikt förbättrar hälsan, både för de friska och de sjuknärvarande, säger Gunnar Bergström.

– Det är också viktigt att fortsätta att forska för att närmare förstå när det är bra respektive mindre bra att gå till jobbet trots att man kan ha hälsobesvär.

Läs även: Ny forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste