Sjukfrånvaron för landstingsanställda ökar

Sjukfrånvaron för landstingen ökar till skillnad från de övriga sektorerna jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det visar Satistiska centralbyrås statistik för första kvartalet 2002. Sjukfrånvaron totalt sett uppgick till 5,0 procent av antalet anställda. Kommunerna har den högsta sjukfrånvaronivån vilken uppgår till 6,7 procent. Sjukfrånvaron bland kvinnorna är högre än för männen och skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen är störst i kommunal sektor och minst i privat sektor.

Arbetsställen med fler än 19 anställda uppvisar dubbelt så hög sjukfrånvaro än arbetsställen med färre än 20 anställda. Sjukfrånvaron för arbetsställen med färre än 20 anställda har minskat och uppgår till 2,8 procent medan den har ökat till 5,7 procent för arbetsställen med fler än 20 anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.