Sjukvårdens förbättringsarbete ger resultat

Socialstyrelsens årliga rapport visar att det blivit lättare att få kontakt med primärvården samtidigt som patienternas förtroende för vården har ökat.

– Det här visar att landstingens förbättringsarbete ger resultat, även om det kvarstår brister, skriver Ellen Hyttsten, vid Sveriges Kommuner och Landsting i ett uttalande.

Rapporten pekar ut psykisk ohälsa och vård och läkemedelsbehandling av äldre som områden som fortfarande är problematiska, trots att vissa förbättringar skett.

– Vi är väl medvetna om problemen. Förändring och utveckling är en långsiktig och komplex process. Socialstyrelsens lägesrapport ser vi som ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll, avslutar Ellen Hyttsten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.