Ska man certifiera sitt ledningssystem?

Certifiering Certifiering eller inte? En certifiering kan vara ett diplom på väggen eller ett bevis på att företaget vill ständigt vill bli bättre.
För att en certifiering ska lyckas måste den utgå från det egna engagemanget. Det menar Ebbe Ombäck, revisionsledare på certifieringsorganet Semko-Dekra.

Många använder sig av ISO 9001 utan att certifiera sitt kvalitetsledningssystem. Swedish Standards Institute, SIS, säljer många gånger fler standarder än vad det finns certifierade företag och organisationer.

Det finns både fördelar och nackdelar med att certifiera sitt ledningssystem. Om certifieringen drivs fram av kundkrav kan certifieringen mest ses som en onödig och dyr kostnad. I dessa fall anlitas ofta en extern konsult som gör arbetet och resultatet blir ett diplom på väggen. Ett annat skäl till certifiering kan vara att man vill ha extra draghjälp i sin marknadsföring. Certifieringen ses då ofta som en strategi för att nå en bättre position på marknaden och kan i en förlängning innebära att man upptäcker fördelar med kvalitetsledningssystemet, vilket då kan leda till ett ökat engagemang.

Ständig förbättring

Ebbe Ombäck på certifieringsorganet Semko-Dekra, som är det den svenska marknadens näst största certifieringsorgan när det gäller ISO 9001, menar att en certifiering i grunden ska vara ett bevis på att företaget ständigt vill bli bättre.

Han menar att det bara finns en orsak till att certifiera sitt kvalitetsledningssystem som har kraften att driva företaget framåt.

– Viktigast är det egna engagemanget, säger Ebbe Ombäck. Att man har en vilja att arbeta igenom kvalitetsledningssystemet och att hela företaget engageras i arbetet.

Om ett företag eller en organisation bestämt sig för att certifiera sitt kvalitetsledningssystem så finns det några saker som man, enligt Ebbe Ombäck, bör tänka på. Till att börja med bör man söka ett certifieringsorgan som har kunskap och erfarenhet av den specifika bransch man tillhör.

– Jag tycker att revisorn ska ha satt sig in i företagsspecifika problemställningar, säger Ebbe Ombäck.

Om företaget handlar mycket med utlandet kan det vara värdefullt med ett certifieringsorgan som har ett internationellt kontaktnät. Ebbe Ombäck menar att det till och med kan vara bra om det verkar på flera marknader.

– Referenser från andra företag är ett annat verktyg som ofta talar sitt tydliga språk, säger han.

Service och tillgänglighet

När man valt certifieringsorgan tycker Ebbe Ombäck att man vara noggrann med vilken revisor man väljer.

– Valet av revisor är A och O, säger han. Certifieringsorganet föreslår alltid en revisionsledare eller ett revisionsteam, men som kund har man alltid möjlighet att byta revisor.

Service och tillgänglighet är andra viktiga inslag med ett certifieringsorgan. Som kund ska man alltid kunna få snabba svar på frågor och synpunkter.

Priset kan också vara väsentligt för valet av certifieringsorgan.

– Det gäller att utvärdera vad man får för pengarna. Ett gott råd är att ta reda på vad som är inkluderat i priset och vad som eventuellt lämnats utanför, förklarar Ebbe Ombäck.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste