Skaffa hjärnkoll

Genom att förstå och träna upp hjärnans funktioner kan vi bli bättre på att fatta beslut. Denna bok förklarar hur.

Skaffa hjärnkoll

Hur skapar man en vinn-vinn-situation? Det gäller att båda parter känner tillit och att det känns rättvist; då fungerar hjärnan bättre och tänkandet blir bredare och mer rationellt.

Katarina Gospic inbjuder till högintressant läsning om hjärnans funktion kopplat till mänskligt beteende. Grundläggande fakta tas upp på ett okomplicerat sätt med många exempel från hennes egen och andras forskning samt från vardagslivet. Hon förordar ett smartare ledarskap som innebär att vi tar hänsyn till hur vår kropp och hjärna fungerar så att vi kan fatta kloka och överlagda beslut.

Det unika med oss människor är att vi har en välutvecklad pannlob (hjärnans vd). Dess funktion avgör hur vi presterar, vilka beslut vi fattar och hur vi reagerar på omvärlden. Rädsla är en av de starkaste drivkrafterna och vid minsta rädsla aktiveras amygdalan, den del av hjärnan som reagerar snabbast på yttre hot. Det är ofta just den fly-reaktionen som aktiveras vid beslutsfattande men just rädsla för att våga handla är något många ångrar på dödsbädden menar författaren. Ett steg i ens utveckling kan ha missats då man saknade mod att fullfölja en idé.

Vår limbiska hjärna, känslohjärnan, är den del av hjärnan som färgar vårt tänkande och beslutsfattande mest. När känslorna tar över hindrar de oss från att tänka långsiktigt. Om vårt handlande exempelvis drivs av pengar istället för inre motivation kan hjärnans belöningssystem ta över vilket gör att aktiviteten i pannloben minskar och vi presterar sämre.

Konsten att fatta rätt beslut bottnar i träning av hjärnan. Det leder till bättre kopplingar och tjockare hjärnbark som påverkar beteendet positivt. Sund livsstil är avgörande då exempelvis inflammation gör att beslutfattandet blir mer känslostyrt. Maten vi äter påverkar beslut i hög grad liksom sömn, träning och berusningsmedel.

Boken tipsar om hur vi kan fördela hjärnresurserna bättre genom att exempelvis optimera arbetsförhållanden och varva arbetsuppgifter och förklarar hur framgångsfaktorer är kopplade vår hjärnfunktion. Boken innehåller även en sjustegsguide för att fatta bra beslut, till exempel att vara ihärdig även när saker är jobbiga.

Författaren lyckas också förmedla insikt i vad som behövs för en samhällsförändring på en djupare nivå, som likt ringar på vattnet ger en bättre värld för alla. Studier om kvinnligt ledarskap, ekonomisk jämlikhet och rättvisa behandlas. Detta är en tankeväckande bok som jag varmt rekommenderar till alla ansvarsfulla ledare på alla nivåer i samhället. Att få inblick i hjärnans funktion, hur den hjälper och stjälper vid beslutsfattande, känns högaktuellt.

 

Fakta

Välj rätt – En guide till bra beslut

Författare: Katarina Gospic Förlag: Brombergs ISBN: 978-91-7337- 420 -0

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.